Nasz adres

Fundacja Polsat
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
tel. +48(22)514-55-55
fax. +48(22)514-47-30
e-mail: fundacja@polsat.com.pl

NIP 525-15-75-456
REGON 0011990066
KRS 0000135921

KONTA BANKOWE:

PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
konto ogólne (pieniądze przeznaczone na cele statutowe - darowizny, wpłaty 1%)

aby przekazać przelew z zagranicy należy dopisać:
BIC: IVSEPLPP
IBAN: PL9716801248 0000 3000 1041 3102

PLUS BANK S.A. O/WARSZAWA 97 1680 1248 0000 3000 1041 3102
konto przeznaczone na zbiorki publiczne (finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci oraz szpitali i ośrodków zajmujących się leczeniem i rehabilitacją dzieci, finansowanie remontów i adaptacji publicznych szpitali i ośrodków medycznych, dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i innych ośrodkach pomocy społecznej)

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego Biuletynu Informacji Publicznej