Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów.

Fundacja POLSAT uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców, lekarza prowadzącego i rehabilitantów dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka, którego rodzice wystąpili do Fundacji o wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji.

Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.

Analiza nadesłanej informacji umożliwi Radzie Lekarzy Fundacji POLSAT właściwą rekomendację prośby rodziców Zarządowi, który podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu leczenia dziecka. Naszym celem nadrzędnym jest udzielenie wsparcia, którego efekty mogą być ocenione nie tylko przez rodziców, ale i obiektywnie przy czynnym udziale lekarzy.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

Jeżeli Twojemu dziecku potrzebna jest rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, czy aparaty słuchowe - przyślij odpowiedni komplet dokumentów na adres Fundacji:

Fundacja POLSAT
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

Leki

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka z informacją o miesięcznych kosztach, jakie Rodzic dziecka jest zobowiązany pokryć w związku z zakupem leków. Prosimy o wykaz produktów medycznych niezbędnych w leczeniu choroby podstawowej;
  • pismo z apteki wyrażającej zgodę na przekazanie i rozliczenie ewentualnej dotacji na zakup leków;
  • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii na temat rodziny dziecka;
  • OŚWIADCZENIE, które prosimy wydrukować i podpisać;
  • pisemnej informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
  • podanie z prośbą o pomoc.

Wymagane dokumenty (oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.