Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów.

Fundacja POLSAT uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców, lekarza prowadzącego i rehabilitantów dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka, którego rodzice wystąpili do Fundacji o wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji.

Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.

Analiza nadesłanej informacji umożliwi Radzie Lekarzy Fundacji POLSAT właściwą rekomendację prośby rodziców Zarządowi, który podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu leczenia dziecka. Naszym celem nadrzędnym jest udzielenie wsparcia, którego efekty mogą być ocenione nie tylko przez rodziców, ale i obiektywnie przy czynnym udziale lekarzy.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

Jeżeli Twojemu dziecku potrzebna jest rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, czy aparaty słuchowe - przyślij odpowiedni komplet dokumentów na adres Fundacji:

Fundacja POLSAT
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa