Fundacja Polsat

Dzięki Waszej pomocy otwieramy nowy blok operacyjny w Otwocku!

Dzięki Waszej pomocy otwieramy nowy blok operacyjny w Otwocku!

15 lipca otwieramy w Otwocku, jeden z najnowocześniejszych w Polsce, Blok Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii. Dzięki wsparciu Fundacji POLSAT o 100% zwiększą się możliwości operacyjne szpitala, w którym leczone są dzieci z całego kraju i w którym szkolona jest większość polskich ortopedów.

Na nowy blok operacyjny udało się zaadaptować niewykorzystywaną salę widowiskową znajdującą się wewnątrz aktualnej zabudowy szpitala. W istotny sposób zmniejszyło to  koszty i umożliwiło stosunkowo szybkie powstanie nowych sal operacyjnych. Budowa  trwała około 14 miesięcy, bez konieczności przerywania ciągłości pracy Kliniki.  

Fundacja POLSAT wspiera wiodące ośrodki medyczne. Niebagatelne znaczenia ma dla nas to, że na tym nowym bloku operacyjnym wybudowanym na potrzeby Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, kształcić się będzie większość polskich lekarzy ortopedów. Sale operacyjne, posiadające zaplecze multimedialne,  zostały przystosowane do przekazu obrazu i dźwięku
z pola operacyjnego co pozwoli na obserwację operacji z dowolnego miejsca na świecie."
-  komentuje inwestycję wiceprezes Fundacji POLSAT Elżbieta Zającówna.

Dzięki nowemu blokowi operacyjnemu nasze możliwości operacyjne wzrosną o ponad 100%. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na operację dla chorych dzieci, a chirurgom umożliwi maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Nowe sale operacyjne są niezwykle istotne dla dzieci po urazach, które często muszą być operowane w pierwszej kolejności, bez konieczności  opóźniania leczenia dzieci z planowych przyjęć do Kliniki."- przyznaje prof. Jarosław Czubak - Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Otwocku.

Zmiany te  gwarantują skuteczniejszą opiekę dla dzieci z całego województwa mazowieckiego oraz często z innych części kraju. Klinika pełni stały 24 godzinny ostry dyżur dla dzieci nie tylko z urazami wymagającymi pomocy doraźnej, ale także w z pilnymi schorzeniami narządu ruchu.