Fundacja Polsat

Telewizja POLSAT zwiększa zaangażowanie w realizacje programu Podziel się Posiłkiem.

Telewizja POLSAT zwiększa zaangażowanie w realizacje programu Podziel się Posiłkiem.

Telewizja POLSAT, wieloletni partner strategiczny Fundacji POLSAT, podjęła decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania w program Podziel się Posiłkiem, realizowanej we współpracy z firmą Danone oraz Bankami Żywności. Od 2011 roku Telewizja POLSAT przejmie wszystkie kwestie organizacyjne związane z tym projektem.

POLSAT to pierwsza stacja komercyjna w Polsce, która zaangażowała się w działalność charytatywną. W programie Podziel się Posiłkiem uczestniczyła od 2005 roku, udostępniając na rzecz programu swój czas antenowy.

Program Podziel się Posiłkiem ma na celu walkę z niedożywieniem wśród dzieci i opiera się na zaangażowaniu i współdziałaniu wielu osób i organizacji. Oprócz wymiernych wyników w postaci posiłków dla dzieci, program realizuje również cele edukacyjne <br>i społeczne. Istotnymi elementami, które wpisują się w ten plan są: budowa świadomości społecznej dotyczącej problemu niedożywienia dzieci oraz aktywizowanie lokalnych liderów i organizacji do podejmowania decyzji na rzecz rozwiązania tego problemu. Dzięki zaangażowaniu ludzi o wielkim sercu, od kilku lat, Program jest jednym z najpopularniejszych, angażujących kilka tysięcy uczestników i wolontariuszy wydarzeń na mapie akcji społecznych w Polsce.

W ciągu 8 lat istnienia programu Podziel się Posiłkiem udało się przekazać najmłodszym ponad 10 milionów posiłków. Program składa się z czterech elementów:
1.    Zakup produktów Danone oznaczonych talerzykiem - logo programu Podziel się Posiłkiem
2.    Koncert Gwiazd Podziel się Posiłkiem, podczas którego odbywa się zbiórka żywności
3.    Ogólnopolska zbiórka żywności - to dwudniowa akcja w około 2000 sklepów spożywczych w całym kraju
4.    Program Grantowy Danone  „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!" - program grantów dla organizacji lokalnych. Warunkiem jest  realizacja projektu, który łączy ideę dożywiania dzieci, wraz z edukacją w zakresie właściwego żywienia oraz wspieraniem ich rozwoju psychicznego i fizycznego.

„Zgodnie z mottem Fundacji POLSAT „Jesteśmy po to, by ratować zdrowie i życie najmłodszych" w jubileuszowym 15 roku działalności Fundacji, chcemy jeszcze w większym stopniu przeznaczyć nasz czas i pracę na rzecz  pomocy najmłodszym. Stąd też z ogromną radością przyjęliśmy decyzję naszego wieloletniego partnera strategicznego - Telewizji POLSAT - o przejęciu wszystkich kwestii organizacyjnych związanych z programem „Podziel się posiłkiem"- uważa Małgorzata Żak, Prezes zarządu Fundacji Polsat.

„Kiedy 15 lat temu Fundacja zaczynała działalność, nikt nie spodziewał się, że będzie w stanie pomóc tak wielu dzieciom i ich rodzinom. Dla nas to powód do dumy, że mogliśmy również brać w tym udział. Chcemy, aby sama Fundacja i wspaniali ludzie, którzy w niej pracują, mogli poświęcać całość czasu i wysiłku dla pomocy dzieciom.  Stąd też nasza decyzja o przejęciu od Fundacji kwestii czysto organizacyjnych związanych z programem „Podziel się posiłkiem" - powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Od 2011 roku organizatorami programu „Podziel się posiłkiem" będzie Danone, Telewizja POLSAT oraz Partner Strategiczny programu - Banki Żywności.