Fundacja Polsat

Sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77  przeprowadziła, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 291/2010 z dnia 30.11.2010 r, zbiórkę publiczną.
Otrzymała z tego tytułu wpływy :

1. Wpłaty od osób fizycznych
    na konto bankowe                                                                           53 764,81 zł
2. Wpłaty od osób prawnych na konto bankowe fundacji                   37,02  zł
3. Wpłaty na konto bankowe z usługi SMS od osób
    fizycznych i prawnych dla fundacji i dzieci, o których były
    zamieszczane apele na antenie TV Polsat                            5 739 563,60 zł
4. zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów                            13 543,03 zł
     kwot z poprzedniej zbiórki                                                   -----------------------------------
Razem                                                                                             5 806 908,46 zł
   
Zgodnie z pozwoleniem i statutem Fundacji, z  pozyskanych funduszy udzielono dotacji dla 537  naszych podopiecznych na kwotę 1 628 239,11 zł oraz dla 23 ośrodków na kwotę 3 858 177,71 zł, pod opieką których są dzieci specjalnej troski, tj. na pomoc w ratowaniu ich życia lub zdrowia,  w podziale  na:

1. rehabilitację                                                              882 507,00 zł
2. leczenie                                                                      263 178,21 zł
3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego                            435 285,89 zł
4. zakup sprzętu medycznego                                2 409 872,03 zł 
6. adaptację i remont publicznych
    ośrodków zdrowia                                               1 495 573,69 zł
                                                                                      --------------------------
Razem                                                                       5 486 416,82 zł

 
Pozostała różnica w kwocie 320 491,64 zł zostanie wydatkowana w najbliższym czasie, tj. do dnia 31 marca 2012r, w związku z realizacją złożonych wcześniej zamówień na sprzęt medyczny dla szpitali..

Chcemy również poinformować, że w roku 2011 nie ponieśliśmy żadnych kosztów  związanych bezpośrednio ze zbiórką publiczną.
 
Zarząd Fundacji POLSAT serdecznie dziękuje wszystkim ludziom o wielkim sercu, którzy wsparli naszą działalność.