Fundacja Polsat

7 grudnia 2012 roku nastąpiło oficjalne otwarcie kliniki "Budzik".

Klinika "Budzik", która jest dziełem Fundacji "Akogo?" i spełnieniem marzeń oraz wieloletniej pracy jej Prezes Pani Ewy Błaszczyk.

Klinika "Budzik", która jest dziełem Fundacji "Akogo?" i spełnieniem marzeń oraz wieloletniej pracy jej Prezes Pani Ewy Błaszczyk. Klinika usytuowana przy międzyleskim Centrum Zdrowia Dziecka Klinika Budzik - zajmować się będzie wszechstronną rehabilitacją i realizować będzie program wybudzania dzieci ze śpiączki w fazie B. W klinice przewidziano miejsce na 15  łóżek dla dzieci. Wraz z nimi może tam przez cały okres terapii przebywać 15 rodziców, opiekunów. Oprócz tego w klinice jest pełna infrastruktura do rehabilitacji neurologicznej i hospitalizacji dzieci po ciężkim urazie mózgu. W klinice Budzik dzieci będą przyjmowane nie później niż pól roku po urazie i będą mogły tam przebywać nawet do 15 miesięcy, odbywając długotrwałą oraz bardzo kosztowną neurorehabilitację i hospitalizację. Trafiać tam mają pacjenci, u których podczas urazu doszło
do ciężkiego niedotlenienia mózgu, w śpiączce.
Powstanie kliniki Budzik wsparło wiele fundacji i organizacji o charakterze charytatywnym. Fundacja POLSAT przeznaczyła 2 000 000 złotych na sfinalizowanie prac i wyposażenia kliniki.