Fundacja Polsat

Częściowe sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 293/2011 z dnia 07.12.2011 r., przeprowadziła zbiórkę publiczną.

Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 293/2011 z dnia 07.12.2011 r.,  przeprowadziła zbiórkę publiczną.

Otrzymała z tego tytułu wpływy :

1. Wpłaty od osób fizycznych na konto bankowe: 38 796,01 zł                                   

2. Wpłaty od osób prawnych na konto bankowe: 594,21 zł

3. Wpłaty na konto bankowe z usługi SMS: 755 373,60 zł

    - wpływy za m-c XII/ 2012 od PTC S.A.: w oczekiwaniu

    - wpływy za m-c XII/2012 od Polkomtel Sp. z o.o.: w oczekiwaniu

    - wpływy za m-c XII/2012 od P4 Sp. z o.o.: w oczekiwaniu

    - wpływy za m-c XII/2012 od PTK Centertel: w oczekiwaniu

Razem: 3 794 763,82  

 

Zgodnie z pozwoleniem i statutem Fundacji, z  pozyskanych funduszy udzielono dotacji dla 21 naszych podopiecznych na kwotę 87 024,71 zł oraz dla 21 ośrodków na kwotę 3 694 415,41 zł, pod opieką których są dzieci specjalnej troski, tj. na pomoc w ratowaniu ich życia lub zdrowia, w szczególności na:

1. rehabilitację: 74 770,00 zł

2. leczenie: 22 001,95 zł

3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 38 918,76 zł

4. zakup sprzętu medycznego: 2 585 749,41 zł 

5. budowę Kliniki Budzik: 1 000 000,00 zł

6. remont „Centrum wsparcia małego pacjenta z POMPĄ”: 60 000,00 zł

Razem: 3 781 440,12 zł

 

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem  zbiórki publicznej.

Zarząd Fundacji Polsat dziękuje wszystkim osobom o wielkim sercu, które wsparły naszą działalność.