Fundacja Polsat

Uroczyste otwarcie szkoły w Dąbrowie Górniczej.

15 marca 2013 roku odbędzie sie Uroczyste otwarcie Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

15 marca 2013 roku odbędzie sie Uroczyste otwarcie Szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pomaga dzieciom od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do ukończenia szkoły i startu w dorosłe życie.
Każdemu uczniowi stworzono w Ośrodku warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb.
Ośrodek jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek specjalistycznych w województwie śląskim. Uczniowie wykorzystują pomoce optyczne, lupy, monookulary, powiększalniki telewizyjne, tablice interaktywne i komputery ze specjalnym oprogramowaniem.
Kadra pedagogiczna to w większości nauczyciele dyplomowani posiadający wiele specjalizacji, pracujący aktywnymi i nowoczesnymi metodami.
Szkoła pracuje w oparciu o aktualne programy dostosowując techniki pracy do potrzeb uczniów niewidomych i słabo widzących
Uczniowie uczestniczą w międzynarodowych programach edukacyjnych i współpracują ze szkołami za granicą.

W ramach akcji "Podaruj Dzieciom Słońce 2006" Fundacja Polsat zakupiła dla Ośrodka specjalistyczny sprzęt o wartości 403 114,82 zł.