Fundacja Polsat

Częściowe sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Częściowe sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Częściowe sprawozdanie  Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2013r. do dnia  31 grudnia 2013 r.

 

Fundacja POLSAT  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77  przeprowadził zbiórkę publiczną, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 135/2012 z dnia 07.12.2012r.

 

Otrzymała z tego tytułu wpływy :

 

1. Wpłaty od osób fizycznych na konto bankowe: 33 613,08 zł                                   

2. Wpłaty od osób prawnych na konto bankowe: 50 437,58 zł

3. Wpłaty na konto bankowe z usługi SMS: 4 403 470,95 zł

4. Środki należne od operatorów – w oczekiwaniu: 296 626,90 zł

   

Razem: 4 784 148,51  zł

 

 

Zgodnie z pozwoleniem i statutem Fundacji, z  pozyskanych funduszy udzielono dotacji dla 798 naszych podopiecznych na kwotę 2 259 278,96 zł oraz dla 39 ośrodków na kwotę 2 021 296,06 zł, pod opieką których są dzieci specjalnej troski, tj. na pomoc w ratowaniu ich życia lub zdrowia, w szczególności na:

 

1. rehabilitację: 1 534 849,00 zł

2. leczenie: 275 470,68 zł

3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 269 058,90 zł

4. zakup sprzętu medycznego: 2 201 196,44 zł 

                                                                                 

Razem: 4 280 575,02 zł

 

Wszystkie dotacje przeznaczone dla naszych podopiecznych przekazywane są bezpośrednio do instytucji zajmujących się leczeniem lub rehabilitacją dzieci, po przedłożeniu przez opiekunów faktur.

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem  zbiórki publicznej.

Zarząd Fundacji Polsat, w imieniu własnym i naszych podopiecznych, serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą działalność.