Fundacja Polsat

1 800 000 zł dla Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Fundacja POLSAT przeznaczy 1 800 000 zł na rozbudowę i modernizację Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka. Fundacja POLSAT sfinansowała budowę tej Kliniki w 2006 roku.

Fundacja POLSAT przeznaczy 1 800 000 zł na rozbudowę i modernizację Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka. Fundacja POLSAT sfinansowała budowę tej Kliniki w 2006 roku.

„Dzięki środkom finansowym Fundacji Polsat możliwe było utworzenie w 2006 roku najnowocześniejszej Kliniki dedykowanej noworodkom wymagającym szybkiej pomocy, sprawnej diagnostyki oraz wielospecjalistycznego leczenia. Do naszej Kliniki trafiają noworodki z terenu całej Polski, ze złożonymi wadami,  wymagające pilnych i skomplikowanych zabiegów operacyjnych.” – opisuje Prof. Anna Dobrzańska, Kierownik Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy CZD. 
 
W powstałej w 2006 roku Klinice noworodki z całego kraju przygotowywane są do skomplikowanych zabiegów, operowane a następnie przechodzą trudy rekonwalescencji pooperacyjnej przez cały ten okres korzystają z jednego stanowiska. To jeden z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych systemów opieki nad chorym noworodkiem. Niezbędna rozbudowa i modernizacja Kliniki a w efekcie rozszerzenie bazy łóżkowej o kolejnych 6 stanowisk pozwoli na równoczesną opiekę i monitorowanie 37 noworodków. Na 18 stanowiskach możliwe będzie prowadzenie intensywnej terapii. Jednak głównym celem remontu jest poprawa warunków socjalnych rodziców z całej Polski, którzy przebywając na stałe w szpitalu z chorymi dziećmi nie mieli miejsca na odpoczynek. W przypadku mam karmiących sytuacja była jeszcze trudniejsza. Dzięki zaadaptowaniu nieużytkowanego tarasu na cele pomieszczeń dla opiekunów – powstaną całkiem nowe pomieszczenia socjalne. Fundacja Polsat przeznaczy na ten cel 1 800 000 złotych. Prace remontowe zostaną ukończone jeszcze w 2014 roku. 
 
„Przez 9 lat ufundowana przez Fundację Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy CZD służyła, niezwykle intensywnie, maluchom z całej Polski. Przez ten okres 31 stanowisk - w tym 12 intensywnej opieki, zapewniało opiekę dla 1200 noworodków rocznie Teraz Klinika wymaga remontu i modernizacji, by powstało 6 nowych stanowisk, które ratować będą zgodnie z naszym zapisem statusowym - zdrowie i  życie dzieci.” – skomentowała inwestycję Krystyna Holc, Prezes Fundacji Polsat.