Fundacja Polsat

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START zdobywcą grantu w programie „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START otrzymało grant finansowy w ramach programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”. Dzięki sponsorom zainaugurowanej jesienią 2013 r. inicjatywy zrzeszenie wzbogaciło się o ponad 191 tys. zł.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć, organizację obozów rehabilitacyjnych oraz zawodów pływackich i lekkoatletycznych, remont i wyposażenie sali gimnastycznej, a także na opracowanie programów rehabilitacyjnych.

„Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani z pozyskania grantu w programie „Polskie Nadzieje Olimpijskie”. Środki te pozwolą nam na dalsze podniesienie poziomu prowadzonej przez nas rehabilitacji i przyczynią się do skuteczniejszego przywracania niepełnosprawnej młodzieży sprawności nie tylko fizycznej, ale także psychicznej oraz społecznej. Zaczynamy od rehabilitacji ukierunkowanej na wzrost podstawowej sprawności fizycznej i uzyskanie samodzielności, a zakończyć chcemy realnymi osiągnięciami sportowymi” – powiedział Bogusław Szczepański, prezes Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START.

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” to wspólna inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, firmy Procter & Gamble oraz telewizji Polsat. Partnerem programu jest Grey Group (WPP). Celem przedsięwzięcia jest wsparcie dzieci młodzieży uprawiającej sporty uwzględniane w programie Igrzysk Olimpijskich oraz promocja aktywności fizycznej wśród dzieci chorych i niepełnosprawnych. Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wspiera finansowo organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych zarówno dla dzieci zdrowych, jak i chorych lub niepełnosprawnych. Dyspozycja środków pieniężnych odbywa się poprzez Polską Fundację Olimpijską oraz Fundację Polsat. Zygmunt Solorz-Żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polsat wyjaśnia powody zaangażowania w program: „Program bardzo dobrze wpisuje się w nasze dotychczasowe działania – promocji i rozpowszechniania polskiego sportu oraz wsparcia dzieci i młodzieży realizowanego przez Fundację Polsat. Dzieci i młodzież są przyszłością i naszym obowiązkiem jest dbanie o ich rozwój – również poprzez sport”.

Beneficjentami pierwszej, pilotażowej edycji programu, oprócz tarnowskiego START-u są: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, klub PKS Gwardia Szczytno oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku.