Fundacja Polsat

Sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77 przeprowadził zbiórkę publiczną, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 531/2012 z dnia 16.12.2013r.

Fundacja POLSAT  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77  przeprowadził zbiórkę publiczną, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 531/2012 z dnia 16.12.2013 r. Otrzymała z tego tytułu wpływy:

 

  • 1. Wpłaty od osób fizycznych   na konto bankowe                               38 244,00 zł                                   
  • 2. Wpłaty od osób prawnych na konto bankowe                                         50,00 zł
  • 3. Wpłaty na konto bankowe z usługi SMS                                     2 960 264,60 zł

                                                                                                                            -----------------------------

Razem                                                                                                                          2 998 558,60  zł

 

 

Zgodnie z pozwoleniem i statutem Fundacji, z  pozyskanych funduszy udzielono dotacji dla 1 184 naszych podopiecznych, na kwotę 2 998 558,60 zł, w szczególności na:

 

  • 1. rehabilitację                                                                   2 550 933,81 zł
  • 2. leczenie                                                                           211 582,90 zł
  • 3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego                                             164 180,84 zł
  • 4. zakup sprzętu medycznego                                                   71 861,05 zł 

                                                                                                                       --------------------------

Razem                                                                                                               2 998 558,60 zł

 

Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem  zbiórki publicznej. Wszystkim, którzy wspierają nasza działalność serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i naszych podopiecznych.