Fundacja Polsat

FUNDACJA POLSAT OBJĘŁA PATRONATEM FORUM RODZICÓW

W dniach 17-23 czerwca w Poznaniu odbędzie się XVII Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt."Neurorehabilitacja". W spotkaniu weźmie udział ok. 800 uczestników z całego świata, w tym lekarze fizjoterapeuci oraz eksperci zajmujący się problematyką medycyny rozwojowej.

Tematyka konferencji skierowana jest dla lekarzy praktyków zajmujących się leczeniem dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

W ramach Sympozjum 20 czerwca odbędzie się także Forum dla Rodziców, które adresowane jest do Rodziców, Opiekunów oraz Osób i dzieci niepełnosprawnych i ma pozwolić im zapoznać się z problemami społecznymi, zawodowymi i prawnymi przechodzenia w dorosłość osób z niepełnosprawnością funkcjonalną i intelektualną.

 

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas Forum:

 

  • czy lęk przed szczepieniami jest uzasadniony?
  • dostępne i planowane formy wsparcia osób niepełnosprawnych
  • usamodzielnienie się osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • relacje interpersonalne, życie z osobą niepełnosprawną
  • edukacja oraz alternatywne sposoby komunikowania
  • formy wsparcia socjalnego osób niepełnosprawnych
  • życie duchowe, przygotowanie do sakramentów
  • sport, aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych
  • seksualność osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego  jest Prof. Marek Jóźwiak.