Fundacja Polsat

PRZEKAZALIŚMY 250 000 ZŁ NA ZAKUP NOWEGO SZTUCZNEGO PŁUCO-SERCA DLA KLINIKI KARDIOCHIRURGII W INSTYTUCIE CENTRUM ZDROWIA MATKI POLSKI W ŁODZI

14 maja uroczyście został przekazany aparat do krążenia pozaustrojowego (sztuczne płuco – serce) zakupiony dla Kliniki Kardiochirurgii ze środków zbiórki publicznej zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi “Mamy serce”.

Razem z nami do zakupu sztucznego płuco-serca przyczynili się:

  • Fundacja Lotto Milion Marzeń,
  • Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie ,
  • Fundacja Radia Zet,
  • Fundacja Serce Dziecka
  • i organizator zbiórki Fundacja Mamy Serce.

 

Oprócz aparatu do krążenia pozaustrojowego ze środków pozyskanych ze zbiórki zakupiono: sondę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych używaną do śródoperacyjnej oceny funkcji operowanego serca, aparat do terapii nerkozastępczej Prisma-Flex, który będzie używany dla wszystkich pacjentów szpitala przez Oddział Dializoterapii.

Aparat do krążenia pozaustrojowego wraz z modułem do długoterminowego wspomagania pracy serca uzupełniły wyposażenie sal operacyjnych kardiochirurgicznego bloku operacyjnego.