Fundacja Polsat

STANDARDY DLA FUNDACJI KORPORACYJNYCH

Przez ostatnie 3 lata Fundacja Polsat wspólnie z 45 innymi fundacjami uczestniczyła w pracach nad standardami fundacji korporacyjnych. Wynikiem tych prac jest pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających takimi fundacjami. Podręcznik zawiera standardy działania wraz z mechanizmem ich weryfikacji, praktyczne wskazówki, dobre przykłady i bazę wiedzy.

Ogłoszone 7 maja br. standardy działania fundacji korporacyjnych zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015     co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji budować wspólne zasady działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia działalności grantodawczej.

Podręcznik zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania przez fundacje oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu. Więcej na stronie: http://www.forumdarczyncow.pl/aktualnosci,1516,ogloszenie_standardow_dzialania_fundacji_korporacyjnych