Fundacja Polsat

WSPARCIE KLINIKI PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 1 WE WROCŁAWIU.

W kwietniu zostało otwarte we Wrocławiu Uniwersyteckie Centrum Pediatryczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1. W nowym Centrum Pediatrycznym będzie m.in. możliwość stworzenia wspólnego dla Klinik Pediatrycznych punktu diagnostyki obrazowej a także będą lepsze warunki dla rodziców przebywających z dziećmi w szpitalu.

W nowym Centrum Pediatrycznym będzie m.in. możliwość stworzenia wspólnego dla Klinik Pediatrycznych punktu diagnostyki obrazowej a także będą lepsze warunki dla rodziców przebywających z dziećmi w szpitalu. Nowopowstałe Centrum Pediatryczne jest jedyną tego typu jednostką na Dolnym Śląsku.  Dziś w jednym miejscu najmłodsi pacjenci mogą być leczeni zarówno w części szpitalnej jak i w poradniach przyklinicznych.

Fundacja Polsat przekazała 87 857,99 zl na  wyposażenie Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.