Fundacja Polsat

Pierwszy dom dla rodziny zastępczej w Środzie Śląskiej!

Wstęp

 28 kwietnia 2008 roku oficjalnie otwarto pierwszy dom wybudowany w ramach programu “Rodzina - Dom Budowany Miłością”.

W czerwcu 2007 r. rozpoczęła się budowa domu jednorodzinnego. Równolegle powiat szkolił kandydatów 
i poszukiwał odpowiedniej rodziny. W otwartym wspólnie z Powiatem Średzkim domu, zamieszka nowopowstała, zawodowa, wielodzietna, niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza. Dzięki programowi “Rodzina - Dom Budowany Miłością” pięcioro rodzeństwa, które dotychczas wychowywało się w dwóch domach dziecka, będzie mogło zamieszkać razem z Ewą i Zbigniewem Brzezińskimi i ich dziećmi. Pomoże to 
w ustabilizowaniu sytuacji dzieci oraz sprawi, że będą one wychowywać się w rodzinie, wspierane doświadczeniem zawodowym Pani Ewy, która jest specjalistą pracy socjalnej.

“Jako pierwszy w Polsce powiat, realizujący tą wyjątkową inicjatywę, zamierzamy stać się doskonałym wzorem do naśladowania dla innych powiatów, a jednocześnie naszym podstawowym celem jest tworzenie najlepszych możliwych warunków do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rodziny. Jestem głęboko przekonany, że dzięki programowi Rodzina - Dom Budowany Miłością, rodzicielstwo zastępcze stanie się wkrótce podstawowym sposobem i drogą pomocy dzieciom, z różnych powodów pozbawionym możliwości przebywania w rodzinach biologicznych” - mówi Sebastian Burdzy, starosta Powiatu Średzkiego.

Dzięki wsparciu rodziny zastępczej rodzeństwo nie tylko mogło zamieszkać razem w pięknym, nowym domu, ale także zyskało możliwość częstszych kontaktów ze swoją mamą, które zaowocowały powrotem dwójki najstarszych dzieci pod jej opiekę.

Na budowę domu przekazaliśmy kwotę 699 443,43 zł.

 

Wypowiedzi

“Cieszę się, że udało nam się wybudować dom, w którym wreszcie razem, będzie mogła zamieszkać piątka rodzeństwa. Wybierając Powiat Średzki, jako miejsce gdzie powstanie nasz pierwszy dom, mieliśmy przede wszystkim na uwadze, dążenie Powiatu do likwidacji, powstałej w kwietniu 2006 roku, całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej i umieszczania wszystkich dzieci z terenu Powiatu w rodzinnych formach opieki”
-- mówi Joanna Luberadzka – Gruca, Dyrektor Fundacji Przyjaciółka

“Otwarty w Środzie Śląskiej dom to dla nas prawdziwy powód do radości. Cieszymy się, że dzięki wspólnym staraniom Eureko, Fundacji Polsat i Przyjaciółka udało się stworzyć rodzinie porządną podstawę do budowania prawdziwego, szczęśliwego domu. Eureko od lat wspiera akcje, których celem jest budowanie stabilnych podstaw rozwoju młodych ludzi. Pierwszy, otwarty w ramach projektu Rodzina – Dom Budowany Miłością dom to kolejny krok w polepszaniu sytuacji dzieci boleśnie dotkniętych przez los.” 
-- powiedział Michał Nastula, Prezes Eureko Polska

“Fundacja POLSAT chętnie przystępuje do realizacji projektów, w których może liczyć na pomoc także innych osób oraz instytucji. Sytuacja prawna i socjalna dzieci odrzuconych w Polsce jest na tyle skomplikowana, że same środki finansowe gromadzone przez Fundację nie byłyby w stanie rozwiązać tego problemu. Jesteśmy szczęśliwi że tak wiele organizacji samorządowych oraz przedstawicieli władz lokalnych zdecydowało się współpracować z nami w programie Rodzina – Dom Budowany Miłością, a niejednokrotnie wystąpiło z inicjatywą tworzenia na ich terenia kolejnych rodzinnych farm opieki. Gwarancją powodzenia tego programu jest przede wszystkim dobrze funkcjonujący system opieki dla kolejnych rodzin zastępczych. Wierzymy, ze wspólnie uda nam się stworzyć prawdziwe kochające rodziny dla tych dzieci, które tego potrzebują.
-- powiedziała Małgorzata Żak, prezes Fundacji POLSAT”

 

To nie wszystko

 

To nie wszystko.

Blisko 26.000 dzieci pozostaje pod opieką całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Tylko w 2006 r. wydano około 10.000 orzeczeń o umieszczeniu dziecka w placówce, a tylko niespełna 3.000 dzieci powróciło do rodziny, 1.021 dzieci skierowano z palcówek do rodzin zastępczych, a 140 do rodzinnego domu dziecka.

Do dziś Fundacja Polsat i Przyjaciółka otrzymały z powiatów 40 wniosków o pomoc w rozwoju rodzinnych form opieki.

Pamietaj!
To od Ciebie zależy los dzieci w Twoim powiecie.
Zgłoś się do naszego programu!

 Galeria