Fundacja Polsat

Remont poddasza dla zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej w Wadowicach

Wstęp

Z początkiem lipca 2008 w ramach programu rozpoczęliśmy inwestycję w powiecie wadowickim, który organizatorów programu ujął szczególnie pracą w zespołach interdyscyplinarnych i działaniami na rzecz wspierania dzieci umieszczonych w opiece zastępczej.

W powiecie wadowickim podjęliśmy się modernizacji domu jednorodzinnego zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej Państwa Katarzyny i Miłosza Mordarskich, która obejmuje opieką pięcioro dzieci. Nasza pomoc pozwoliła na przystosowanie domu do potrzeb tak licznej rodziny poprzez remont poddasza 
i znalezienie miejsca dla szukającego rodziny zastępczej małego Piotrusia.

Na remont domu przekazaliśmy kwotę 199 930,67 zł.

To nie wszystko

To nie wszystko.

Blisko 26.000 dzieci pozostaje pod opieką całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Tylko w 2006 r. wydano około 10.000 orzeczeń o umieszczeniu dziecka w placówce, a tylko niespełna 3.000 dzieci powróciło do rodziny, 1.021 dzieci skierowano z palcówek do rodzin zastępczych, a 140 do rodzinnego domu dziecka.

Do dziś Fundacja Polsat i Przyjaciółka otrzymały z powiatów 40 wniosków o pomoc w rozwoju rodzinnych form opieki.

Pamietaj!
To od Ciebie zależy los dzieci w Twoim powiecie.
Zgłoś się do naszego programu!