Fundacja Polsat

20 rok

19. rok działalności Fundacji POLSAT

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 32 692 małych pacjentów i wsparła finansowo 1211 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 228 599 462, 09 zł.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji POLSAT należą:

  • coroczna, ogólnopolska kampania organizowana wspólnie z firmą Procter&Gamble pod hasłem „Podaruj Dzieciom Słońce". Część zysku ze sprzedaży produktów oznaczonych znakiem akcji słoneczkiem zostaje przekazana na pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką Fundacji POLSAT. 1 września 2012 roku wystartowała XIV edycja programu. Trzynaście dotychczasowych edycji akcji „Podaruj Dzieciom Słońce" pozwoliło zebrać 61 000 000 złotych.
  • funkcjonujący od 8 lat program ogólnospołeczny „Podziel się Posiłkiem" organizowany wspólnie z firmą Danone oraz Bankami Żywności. Myślą przewodnią programu jest działanie na rzecz walki z niedożywieniem oraz propagowanie właściwego żywienia dzieci w Polsce. Do tej pory przekazano najmłodszym już ponad 10 milionów posiłków! Akcji towarzyszą coroczne Koncerty Gwiazd - Podziel się Posiłkiem organizowane przez Telewizję POLSAT, gromadzące tysiące ludzi dobrej woli, którzy pragną podzielić się tym, co mają z potrzebującymi dziećmi.
  • „Rodzina - Dom Budowany Miłością". Program społeczny prowadzony z Fundacją Przyjaciółka, realizowany dzięki wsparciu PTE Polsat. którego celemjest wspieranie powiatów w tworzeniu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także propagowanie rodzinnych form opieki i promowanie powiatowych dobrych praktyk. W ciągu sześciu lat działania programu na jego realizację przekazaliśmy kwotę 1 937 885,24 złotych, dzięki której udało nam się zrealizować osiem inwestycji orazuruchomić Program Grantowy "Rodzina Dom Budowany Miłością" Celem programu jest  wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w propagowaniu rodzinnej opieki zastępczej, wspieraniu opiekunów zastępczych, powierzonych dzieci, budowaniu relacji pomiędzy dziećmi przyjętymi a biologicznymi, podnoszenie kompetencji i wiedzy opiekunów i standardów rodzinnej opieki zastępczej.   
  • „Prosto do Europy" -  program społeczny, którego celem jest natychmiastowe rozpoczęcie działań zmierzających do powstrzymania lawinowo rosnącej liczby dzieci w wieku 6-14 lat, u których powstają i utrwalają się tragiczne w przyszłości - wady postawy oraz sukcesywne zmienianie stosunku Polaków do własnego niekorzystnego dla zdrowia stylu życia. Do dziś przebadaliśmy 23 888 dzieci w 34 gminach.  Do dziś na realizacje programu przekazaliśmy 1 003 605,00 zł.
  • „Jesteśmy dla dzieci" - kampania, której bohaterami są podopieczni Fundacji. Dzięki Waszej hojności i chęci wysyłania smsów podczas kampanii „Wystarczy chcieć" zebraliśmy kwotę  41 983 514,00 zł , która w całości przekazana została na leczenie i rehabilitację dzieci.
  • "Mikołajkowy Blok Reklamowy" - to wyjątkowa akcja, dzięki której wielkie firmy oraz widzowie Telewizji POLSAT wspólnie pomagają chorym dzieciom.
    Wystarczy włączyć Polsat 6 grudnia o godz. 18:45 
    i obejrzeć specjalnie przygotowany blok reklamowy. Dotychczasowe dziewięć edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego przyniosło wsparcie dla podopiecznych Fundacji POLSAT w wysokości prawie 10 500 000 złotych! Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację dzieci.

W menu "komu pomagamy" uzyskasz więcej informacji na temat wyremontowanych przez nas oddziałów medycznych, dowiesz się, którym szpitalom udzieliliśmy wsparcia oraz  które oddziały wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Przeczytasz także więcej o naszych nowych programach. 
Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej działalności!