Fundacja Polsat

22 rok

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 33 890 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 214 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 231 678 739,43.

Kampanie Fundacji Polsat:

  • „Jesteśmy dla dzieci" - kampania, której bohaterami są podopieczni Fundacji. Zebrane środki  całości przekazane są na leczenie i rehabilitację dzieci.
  • „Mikołajkowy Blok Reklamowy" - to wyjątkowa akcja, dzięki której wielkie firmy oraz widzowie Telewizji POLSAT wspólnie pomagają chorym dzieciom.
    Wystarczy włączyć Polsat 6 grudnia o godz. 18:45 i obejrzeć specjalnie przygotowany blok reklamowy. Dotychczasowe 14 edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego przyniosło wsparcie dla podopiecznych Fundacji POLSAT w wysokości prawie 17 500 000 złotych! Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację dzieci.
  • w latach 1999-2012 - coroczna, ogólnopolska kampania organizowana wspólnie z firmą Procter&Gamble pod hasłem „Podaruj Dzieciom Słońce". Część zysku ze sprzedaży produktów oznaczonych znakiem akcji słoneczkiem została przekazana na pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką Fundacji POLSAT. 
  • w latach 2005-2012 - program ogólnospołeczny „Podziel się Posiłkiem" organizowany wspólnie z firmą Danone oraz Bankami Żywności. Myślą przewodnią programu było działanie na rzecz walki z niedożywieniem oraz propagowanie właściwego żywienia dzieci w Polsce. Do tej pory przekazano najmłodszym już ponad 10 milionów posiłków! Akcji towarzyszyły coroczne Koncerty Gwiazd - Podziel się Posiłkiem organizowane przez Telewizję POLSAT, gromadzące tysiące ludzi dobrej woli, którzy pragną podzielić się tym, co mają z potrzebującymi dziećmi.
  • w latach 2008- 2013 - „Rodzina - Dom Budowany Miłością". Program społeczny prowadzony z Fundacją Przyjaciółka, realizowany dzięki wsparciu PTE Polsat. którego celemjest wspieranie powiatów w tworzeniu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także propagowanie rodzinnych form opieki i promowanie powiatowych dobrych praktyk. W ciągu sześciu lat działania programu na jego realizację przekazaliśmy kwotę 1 937 885,24 złotych, dzięki której udało nam się zrealizować osiem inwestycji oraz uruchomić Program Grantowy "Rodzina Dom Budowany Miłością" Celem programu jest  wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w propagowaniu rodzinnej opieki zastępczej, wspieraniu opiekunów zastępczych, powierzonych dzieci, budowaniu relacji pomiędzy dziećmi przyjętymi a biologicznymi, podnoszenie kompetencji i wiedzy opiekunów i standardów rodzinnej opieki zastępczej.  
  • w latach 2001-2011 - „Prosto do Europy" -  program społeczny, którego celem było natychmiastowe rozpoczęcie działań zmierzających do powstrzymania lawinowo rosnącej liczby dzieci w wieku 6-14 lat, u których powstają i utrwalają się tragiczne w przyszłości - wady postawy oraz sukcesywne zmienianie stosunku Polaków do własnego niekorzystnego dla zdrowia stylu życia. W trakcie trwania programu przebadaliśmy 30 000 dzieci w 34 gminach. Fundacja POLSAT stworzyła dla programu "Prosto do Europy" 40 w pełni wyposażonych pracowni rehabilitacyjnych, w których prowadzona jest terapia dzieci.  Na realizacje programu przekazaliśmy 1 225 700,00 zł.

W menu „komu pomagamy" uzyskasz więcej informacji na temat wyremontowanych przez nas oddziałów medycznych, dowiesz się, którym szpitalom udzieliliśmy wsparcia oraz  które oddziały wyposażyliśmy w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Przeczytasz także więcej o naszych nowych programach. 
Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej działalności!