Fundacja Polsat

 

Jesteśmy
po to, by ratować
zdrowie i życie najmłodszych.

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu jeden lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje.

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 33 070 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 211 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 229 379 929,03 złotych. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należy kampania “Jesteśmy dla dzieci” Celem kampanii jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji Polsat.
Przez cały czas Fundacja systematycznie pomaga swoim podopiecznym przekazując środki finansowe na ich leczenie bądź rehabilitację. Wspieramy także ośrodki medyczne. W 2013 roku po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w projekt badawczy, który nadal jest realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski a finansowany przez Fundację Polsat.

Projekt „Racjonalizacja stosowania antybiotyków przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ostrym zapaleniu gardła i/lub migdałków u dzieci i młodzieży od 2. do 15. roku życia" - ma na celu racjonalizację stosowania antybiotyków w Polsce. Projekt ma rekomendację Ministra Zdrowia.
Badanie pilotażowe ma na celu sprawdzenie zasadności podawania antybiotyków w zapaleniach gardła i migdałków i pozwoli zweryfikować czy były podawane słusznie i czy ich podanie nie miało wpływu na osłabienie organizmu a przez to nawrót choroby.

W styczniu 2005 roku Fundacja Polsat zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci, które ucierpiały po przejściu fali tsunami w Azji. Fundacja przekazała Polskiej Akcji Humanitarnej ponad 1 milion 200 tysięcy złotych na pomoc dla dzieci ze Sri Lanki, jednego z regionów najmocniej dotkniętych kataklizmem.

Fundacja była również patronem cyklicznego programu telewizyjnego pt. „Nasze Dzieci”, który w sposób przemyślany i konsekwentny, podejmował często bardzo trudne tematy, opowiadał o problemach dzieci i młodzieży. Formuła programu pozwalała na próbę ustalenia przyczyn i poszukiwanie rozwiązań opisanych problemów. Celem jego realizatorów było więc nie tylko pokazać, ale i pomóc. Pomoc kierowana była do dzieci - osób najbardziej bezbronnych i bezradnych wobec niewłaściwego postępowania swoich opiekunów czy absurdów polskiego systemu prawnego.

Od jesieni 2008 r. oglądać można program „Wystarczy chcieć” w Polsacie News pilotowany przez Fundację Polsat.

Wystarczy chcieć” to program na żywo nadawany w każdą niedzielę w kanale Polsat News o godz. 13:30. Prowadząca Monika Zalewska wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia w każdym odcinku inny ważny problem społeczny związany z leczeniem dzieci i systemem zdrowotnym w Polsce. Chociaż program „Wystarczy chcieć” powstaje pod patronatem Fundacji Polsat, będzie odwoływał się także do działań innych fundacji i organizacji pozarządowych. Celem nadrzędnym tego programu telewizyjnego jest walka o dobro i zdrowie dzieci, edukacja społeczeństwa w tym zakresie i walka z patologiami dotykającymi służbę zdrowia.

 

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fundacja pod nazwą "Fundacja POLSAT" ustanowiona przez: Telewizję POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alei Stanów Zjednoczonych 53, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 m 51 za numerem repertorium A 92/96 dnia 10.01.1996 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

Pobierz pełen statut

 

Informacje finansowe
raport roczny

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 

Rada Lekarska

W naszej pracy codziennie pomagają nam:

PROFESOR ALICJA CHYBICKA
Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Przewodnicząca Komisji Onkologii Wieku Rozwojowego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

DR N. MED. BARBARA KARKOWSKA
Specjalista neurologii dziecięcej w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

PROFESOR PIOTR KALICIŃSKI
Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

PROFESOR ARTUR MAZUR
Specjalista chorób dziecięcych, specjalista endokrynolog w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

DR PIOTR CZAUDERNA
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

DR GRZEGORZ PRZYSADA
Ordynator Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

PROFESOR MAREK JÓŹWIAK
Kierownik Oddziału Pediatrii i Żywienia w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR ANNA WIETESKA-KLIMCZAK
Kierownik Oddziału Pediatrii i Żywienia w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR ANNA ŻOCHOWSKA
Pediatra, neonatolog, Ordynator Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Otwocku.

DR MAREK MIGDAŁ
Pediatra, pulmonolog, Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR ANNA KOSTERA-PRUSZCZYK
Neurolog w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

PROFESOR MAŁGORZATA KRAJEWSKA-WALASEK
Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR N. MED. MONIKA BINKOWSKA-BURY
Pielęgniarka, prodziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Sponsorzy

T-mobile heyah orange plus Sami swoi Play Cyfrowy Polsat Polsat P&G Tele Audio ATM Grupa danone Medicus Infinity Group seat Zdrovit J & S Energy S.A. Agra E Card FORTE Roche Marc Pol Monolith United International Pictures spi international polska Universal Sony Music Warta Fundacja grupa Unigraf Świat Książki WAN S.A. CANDELA Sp. z o.o. Warner Bros Mar Med Cochlear Śnieżka Wedel pijalnie PTE Polsat Polsat Media Max Medicum
 

Nagrody przyznane
Fundacji Polsat

ROK 2009

Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce dla Pani Prezes Małgorzaty Żak przyznany za „pomoc chorym dzieciom i ich rodzicom, za ratowanie im zdrowia i życia, za wsparcie finansowe szpitali i ośrodków medycznych, za edukację zdrowotną Polaków."

Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce to honorowe odznaczenia przyznawane od pięciu lat przez fundację Akademia Zdrowia i Urody oraz Stałe Przedstawicielstwo ONZ w Polsce. Otrzymują je osoby i organizacje, dla których zdrowie i dobro drugiego człowieka są wartością nadrzędną, a ich działalność charytatywna przyczyniła się do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

ROK 2008

Odznaczenie Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie dla Małgorzaty Żak i zespołu Fundacji POLSAT "za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego”.
Nagroda "Inicjatywa Roku" dla programu społecznego Podziel się Posiłkiem przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno - Oświatowy "Głos Nauczucielski".
Ambasador Polskiej Pediatrii - tytuł przyznany przez Polskie Towarzystwo Pediatrii Pani Prezes Małgorzacie Zak za nieocenioną pomoc polskim dzieciom.

ROK 2007

Odznaczenie Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie dla Małgorzaty Żak i zespołu Fundacji POLSAT "za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego”.
Nagroda "Inicjatywa Roku" dla programu społecznego Podziel się Posiłkiem przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno - Oświatowy "Głos Nauczucielski".
Ambasador Polskiej Pediatrii - tytuł przyznany przez Polskie Towarzystwo Pediatrii Pani Prezes Małgorzacie Zak za nieocenioną pomoc polskim dzieciom.

ROK 2006

Nagroda Rzecznika Praw Dziecka, która jest "dowodem uznania dla wieloletniej działalności na rzecz dzieci, a także pomysłowości i efektywności ogólnopolskich programów - "Podaruj Dzieciom Słońce", "Podziel się Posiłkiem", "Mikołajkowy Blok Reklamowy", "Prosto do Europy"

ROK 2005

Sukces Roku 2005 w Ochronie Zdrowia w kategorii Lider Roku - działalność charytatywna, za przeprowadzenie akcji "Podaruj Dzieciom Słońce" i pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi
Misja Zdrowia dla Fundacji Polsat i Telewizji Polsat za promocję akcji "Podaruj Dzieciom i Słońce"

ROK 2004

Sukces Roku 2004 w Ochronie Zdrowia w kategorii Lider Roku - działalność charytatywna, wyróżnienie w konkursie dla programu "Prosto do Europy";
„Parasol Szczęścia” dla Fundacji Polsat za zaangażowanie w działalność społeczną prowadzoną w ramach akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”;
Nagroda Zaufania „Złoty Otis” dla Fundacji Polsat;

ROK 2003

Sukces Roku 2003 w Ochronie Zdrowia w kategorii Dokonanie Roku - działalność charytatywna, wyróżnienie w konkursie dla programu „Podaruj Dzieciom Słońce”;
Order Świętego Stanisława dla prezes Fundacji Polsat, Małgorzaty Żak, „za odwagę czynienia dobra” przyznany przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Św. Stanisława;

ROK 2002

medal „Amicus Minorum” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
nagroda im. Anny Księżnej Mazowieckiej dla Fundacji Polsat;
medal 600-lecia Odrodzenia Akademii Krakowskiej dla Fundacji Polsat za wsparcie dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego oraz Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;

ROK 1998

„Order Uśmiechu”- dla prezes Fundacji Polsat, Małgorzaty Żak. Jest to międzynarodowe odznaczenie, przyznawane na podstawie wniosków wysuwanych przez dzieci. Wysoka Kapituła Orderu Uśmiechu przyjęła ich sugestie i uhonorowała Małgorzatę Żak. Laureatami orderu są m. in. Jan Paweł II, Astrid Lingren, Steven Spielberg, Matka Teresa, Irena Kwiatkowska i Zbigniew Religa;