Fundacja Polsat

2005

-

We wrześniu 2005 roku rozpoczęła się siódma edycja ogólnopolskiej kampanii „Podaruj Dzieciom Słońce”. Ze względu na duże potrzeby służby zdrowia w tym zakresie organizatorzy akcji podjęli decyzję o ponownym przekazaniu wszystkich środków na zakup aparatury do diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.

 

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży produktów zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla ośrodków onkologii dziecięcej na terenie kraju, czyli dla:

 • Kliniki Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Białymstoku
 • Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 • Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie
 • Oddziału Chemioterapii Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Gdańsku
 • Oddziału Onkologii, Hematologii, Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach
 • Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Polsko – Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie
 • Oddziału Onkohematologii Katedry Pediatrii UM w Łodzi
 • Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Warszawie
 • Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Katedry i Kliniki Chorób Dzieci w Szczecinie
 • Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu