Fundacja Polsat

2006

-

We wrześniu 2006 r.,rozpoczęła się ósma edycja akcji Podaruj Dzieciom Słońce, podczas której zebrane środki finansowe zostały przekazane na rzecz poprawy jakości życia dzieci niewidomych i niedowidzących. Nasz świat jest pełen kolorów i barw, nasyconych odcieni i promieni słońca. Zapominamy, jak wielkim darem jest zdolność widzenia.

 

Akcja Podaruj Dzieciom Słońce miała na celu otworzyć nam oczy na potrzeby ponad 8 500 dzieci. W chwili obecnej na terenie kraju działa 13 ośrodków szkolno-wychowawczych, które starają się wyrównać szanse życiowe dzieci niewidomych i słabowidzących poprzez zapewnienie kształcenia i rehabilitacji. Środki zebrane podczas akcji zostaną przekazane na zakup sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla najmłodszych.

 

Akcja zakończyła się 31 grudnia 2006r.

 

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży produktów zostały przeznaczone na zakup sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego dla:

 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej w Chorzowie,
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy,
 3. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
 4. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie
 5. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie
 6. Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi,
 7. Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr.2 w Łodzi,
 8. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu
 9. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących nr.8 w Warszawie,
 10. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu,
 11. Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Ćwiklicach,
 12. Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabo Widzących w Poznaniu,
 13. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińsku,
 14. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie,
 15. Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem nr.6 w Legnicy,
 16. Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w Radomyślu Wlkp.
 17. Szkoły Podstawowej nr.41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,
 18. Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych – Filia Ośrodka w Laskach, Rabka-Zdrój,
 19. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach Warszawskich, Izabelin,
 20. Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Hanulinie w Kępnie,
 21. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,
 22. Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie,
 23. Przedszkola nr.35 w Gdańsku,
 24. Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr. 28 w Gdańsku,