Fundacja Polsat

Konferencja prasowa programu "Podziel się posiłkiem" - 25. 08.2006 godz. 11:00

Organizatorzy ogólnopolskiego programu społecznego Podziel się Posiłkiem mają zaszczyt zaprosić na konferencję prasową inaugurującą czwartą edycję programu.

Organizatorzy ogólnopolskiego programu społecznego
Podziel się Posiłkiem

mają zaszczyt zaprosić na konferencję prasową
inaugurującą czwartą edycję programu.

Konferencja odbędzie się 25 sierpnia 2006 r. o godzinie 11.00
w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej,
ul. Bracka 6/8 w Warszawie.Podziel się Posiłkiem to program społeczny, którego celem jest rozwiązanie problemu niedożywienia dzieci w Polsce. Podczas trzech ostatnich edycji programu zebrano żywność
i pieniądze, dzięki którym wydano ponad 2 miliony posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Tegoroczna edycja programu będzie miała na celu wsparcie i aktywizację tych, którzy chcą walczyć z problemem niedożywienia na poziomie lokalnym. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zmniejszenie skali problemu niedożywienia dzieci w Polsce jest możliwe dzięki podejmowaniu wspólnych działań zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Podczas konferencji gospodarze i zaproszeni goście przedstawią dotychczasowe rezultaty programu oraz zaprezentują nowe działania, które, jak wierzą organizatorzy, w sposób skuteczny i długotrwały przyczynią się do rozwiązania problemu niedożywienia dzieci.