Fundacja Polsat

Program Podziel się Posiłkiem – rusza kolejna edycja

Pasja i działanie w walce z niedożywieniem dzieci

Pasja i działanie w walce z niedożywieniem dzieci
 
Rozpoczyna się 7. edycja programu społecznego Podziel się Posiłkiem, przedsięwzięcia, dzięki któremu w ostatnich latach do potrzebujących dzieci trafiło ponad 8 milionów posiłków. W tym roku organizatorzy pragną przekazać ich kolejny milion.
 
Skala problemu

 
Niedożywienie jest jednym z największych nierozwiązanych problemów społecznych w Polsce. Zgodnie
z wynikami badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych w br., aż 170 tysięcy polskich dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Co piąte dziecko w Polsce jest żywione w nieprawidłowy sposób – to oznacza, że nie ma zapewnionych wszystkich posiłków, je zbyt mało lub jego dieta nie zawiera wszystkich niezbędnych składników. [1]
 
W 2008 roku 24% Polaków dysponowało dziennie 11 zł na osobę [2] Suma ta musiała wystarczyć na wszystko: mieszkanie, jedzenie, edukację, ubranie. Jeśli ma się tak mało pieniędzy na jedzenie, to
z pewnością nie będzie ono zawierało odpowiednich wartości odżywczych, co stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju naszych dzieci – mówi Przemek Pohrybieniuk, członek zarządu Danone - inicjator programu Podziel się Posiłkiem.
 
Zasada działania programu
 
Program Podziel się Posiłkiem, realizowany jest przez firmę Danone, Fundację POLSAT
i Banki Żywności – Partnera Strategicznego. Celem 7. edycji jest przekazanie potrzebującym dzieciom kolejnego miliona posiłków oraz zainspirowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz rozwiązania problemu w swoim otoczeniu.
 
Dzięki Programowi, bardzo łatwo można włączyć się w pomaganie niedożywionym dzieciom. Każdy, kto będzie chciał się do nas przyłączyć, będzie mógł to zrobić na wiele sposobów:
 
•    kupić jogurty Danone w okresie sierpień-październik oznaczone talerzykiem Podziel się Posiłkiem. Tym samym, firma Danone przekaże część zysku, na dożywianie polskich dzieci,
•    przyjść na Koncert Gwiazd w Białymstoku, na który symbolicznym biletem wstępu jest długoterminowa żywność,
•    wziąć udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności organizowanej przez Banki Żywności we współpracy
z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji w dniach 25-26 września w ponad 2000 sklepów w całej Polsce,
•    kupić żywność w ramach Internetowej Zbiórki Żywności na stronie www.piotripawel.pl w dniach 1-26 września,
•    zgłosić ciekawy projekt do Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, który miałby na celu walkę z niedożywieniem i edukację nt. prawidłowego żywienia na poziomie lokalnym. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni sumą 5 tys. złotych na zrealizowanie swojej inicjatywy. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków zostaną zamieszczone na stronie www.podzielsieposilkiem.pl.
 
Z jednej strony staramy się rozwiązać problem niedożywionych dzieci, a z drugiej, mamy świadomość, że wiele żywności w Polsce się marnuje. Działania takie jak program Podziel się Posiłkiem uczą Polaków odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z żywności. Dzięki indywidualnemu zaangażowaniu w akcje Programu Polacy mają szansę spojrzenia
na żywność w nowym kontekście i uświadomienia sobie znaczenia codziennych wyborów związanych
z korzystaniem z produktów spożywczych. W ten sposób uzyskują szansę na współuczestnictwo w naprawie świata nawet poprzez decyzje podejmowane podczas codziennych zakupów – mówi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

[1] Źródło: Niedożywienie wśród uczniów szkół podstawowych, Warszawa Czerwiec 2009 – Badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Danone i Banków Żywności przez MillwardBrown
[2] 2008 GFK, Panel gospodarstw domowych