Fundacja Polsat

320 ton żywności trafi do najbardziej potrzebujących dzieci – Zbiórka Podziel się Posiłkiem zakończona sukcesem!

W miniony weekend w ponad 1600 sklepach odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności, która jest częścią programu społecznego „Podziel się Posiłkiem”. Dzięki hojności i ofiarności Polaków zebrano 320 ton żywności, która w najbliższym czasie zostanie przekazana organizacjom i instytucjom zajmującym się dożywianiem dzieci. Organizatorem zbiórki były Banki Żywności a współorganizatorami: firma Danone i Fundacja Polsat. Cała Polska zaangażowała się w pomoc.

26 i 27 września br. dzięki zaangażowaniu ponad 30 000 wolontariuszy Banków Żywności, a przede wszystkim dzięki niezwykłej hojności nas wszystkich, zebrano 320 ton artykułów spożywczych. Żywność – bezpośrednio po posegregowaniu, przeliczeniu i zabezpieczeniu w magazynach - będzie stopniowo przekazywana przez Banki Żywności na rzecz organizacji i instytucji zajmujących się dożywianiem dzieci.

Zbiórka żywności jest ważnym elementem programu „Podziel się Posiłkiem”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia dzieci w Polsce. Do tej pory, w ramach w ramach Ogólnopolskich Zbiórek Żywności Podziel się Posiłkiem zebrano ponad 800 ton żywności, która została przekazana do organizacji i instytucji na co dzień zajmujących się dożywianiem dzieci. Współpracują one na stałe z Bankami Żywności a są wśród nich szkoły, świetlice, domy dziecka, towarzystwa przyjaciół dzieci oraz stowarzyszenia pomagające dzieciom i młodzieży. Potrzebujących jest bardzo wielu, szczególnie w rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem. Tam w zakresie dożywiania dzieci jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Osoby znane zachęcały uśmiechem

W warszawskich marketach do udziału w zbiórce namawiały osoby znane i lubiane.
W tym roku wolontariusze Banku Żywności SOS w Warszawie otrzymali wsparcie między innymi od: Odety Moro-Figurskiej, Ilony Felicjańskiej, Teresy Lipowskiej, Stefana Friedmana, Jolanty Fajkowskiej, Agnieszki Rylik, Grażyny Wolszczak i Marty Wiśniewskiej „Mandaryny”. 

Organizatorzy i partnerzy zbiórki składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę.

Ogólnopolscy patroni mediowi tegorocznego programu: Telewizja Polsat, RMF FM, Newsweek, Tina.