Fundacja Polsat

Ruszyła kolejna edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

Najlepsze pomysły na organizację dożywiania dzieci, ich aktywizację oraz promocję zdrowego odżywiania mogą liczyć na wsparcie finansowe - trwa nabór wniosków do programu grantowego Danone.

Najlepsze pomysły na organizację dożywiania dzieci, ich aktywizację oraz promocję zdrowego odżywiania mogą liczyć na wsparcie finansowe - trwa nabór wniosków do programu grantowego Danone.
Wyjątkowo w tym roku firma Danone w ramach programu grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!" przyzna dotacje aż 40 organizacjom. Na zgłoszenia organizatorzy czekają
do 4 grudnia 2009.

Celem Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!" jest wsparcie inicjatyw, które funkcjonując na co dzień w społecznościach lokalnych, przeciwdziałają niedożywieniu i marginalizacji dzieci oraz młodzieży na najbardziej podstawowym poziomie, poprzez niewielkie, ale ważne projekty odpowiadające bezpośrednio na specyficzne potrzeby danej miejscowości i jej mieszkańców.

W poprzednich latach projekty realizowane w ramach programu grantowego - oprócz zwalczania niedożywienia wśród dzieci, dotyczyły także edukacji z zakresu zdrowego odżywiania i elementów ekologii. Organizatorom zależy na kontynuowaniu tego typu aktywności. Dlatego podczas wyboru będą brane, przede wszystkim, takie kryteria, jak:
· Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci
· Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej
· Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym
· Elementy edukacji ekologicznej

Projekty mogą być zaplanowane na okres do 6 miesięcy.

Ważne terminy:
· do 4 grudnia - nabór wniosków
· 25 stycznia 2010 - ogłoszenie wyników konkurs
· 1 marca - 31 sierpnia 2010 - realizacja projektów grantowych
Szczegółowe informacje o konkursie, jego regulamin i wniosek grantowy, a także opisy projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach programu, dostępne są na stronie www.podzielsieposilkiem.pl .


~~~

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!" jest częścią programu społecznego Podziel się Posiłkiem, realizowanego od 2003 roku. Organizatorami są firma Danone i Fundacja Polsat, a Partnerem Strategicznym Banki Żywności. Do tej pory w jego ramach do dzieci trafiło PONAD 9 MILIONÓW POSIŁKÓW.

Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Krajewska - Danone
tel.  022 860 87 96 kom. 510 225 189

e-mail: paulina.krajewska@danone.com