Fundacja Polsat

40 lokalnych projektów z całej Polski otrzyma dotacje na walkę z niedożywieniem dzieci.

40 najlepszych inicjatyw lokalnych, które, obok dożywiania i edukacji nt. prawidłowego żywienia dzieci, pomogą poznać lokalne tradycje oraz będą przeciwdziałać wykluczeniu dzieci pochodzących ze środowisk marginalizowanych otrzymało grant w ramach konkursu „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

40 najlepszych inicjatyw lokalnych, które, obok dożywiania i edukacji nt. prawidłowego żywienia dzieci, pomogą poznać lokalne tradycje oraz będą przeciwdziałać wykluczeniu dzieci pochodzących ze środowisk marginalizowanych otrzymało grant w ramach konkursu „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!”

Tegoroczny konkurs grantowy „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” (VI edycja) pokazał,
że w Polsce ciągle potrzebne jest wsparcie umożliwiające dożywianie dzieci. O dofinansowanie ubiegało się prawie 400 organizacji. To najwięcej w historii programu.


Zwycięskie projekty wyłoniła Kapituła w oparciu o kryteria:
• Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci
• Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej
• Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym
• Elementy edukacji ekologicznej

Realizacja projektów jest przewidziana w okresie marzec – sierpień 2010r. , ale jeszcze w najbliższym miesiącu można wspomóc organizacje dodatkowymi posiłkami. 1 lutego w serwisie społecznościowym Facebook, ruszy specjalna aplikacja. Użytkownicy serwisu będą mogli przekazać wybranym przez siebie grantobiorcom 15 000 dodatkowych posiłków (do 21 lutego br.).