Fundacja Polsat

Podziel się posiłkiem, podziel się sobą!

Rusza 8. edycja Programu Podziel się Posiłkiem, organizowana przez firmę Danone i Fundację POLSAT oraz Partnera Strategicznego – Banki Żywności. Myślą przewodnią programu jest działanie na rzecz walki z niedożywieniem oraz propagowanie właściwego żywienia dzieci w Polsce. Do tej pory przekazano najmłodszym już ponad 9 milionów posiłków. Prosimy – podziel się posiłkiem!

 

Podziel się posiłkiem, podziel się sobą!

Rusza 8. edycja Programu Podziel się Posiłkiem, organizowana przez firmę Danone i Fundację POLSAT oraz Partnera Strategicznego - Banki Żywności. Myślą przewodnią programu jest działanie na rzecz walki z niedożywieniem oraz propagowanie właściwego żywienia dzieci w Polsce. Do tej pory przekazano najmłodszym już ponad 9 milionów posiłków. Prosimy - podziel się posiłkiem!

Niedożywienie jest jednym z największych nierozwiązanych problemów społecznych w Polsce i dotyczy aż 170 000 dzieci (Badania przeprowadzone przez MillwardBrown dla Danone'a i Banków Żywności, 2009)  - Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Problem nieprawidłowego żywienia jest jednak znacznie szerszy: duża część dzieci je tylko to, co dostanie w szkole, a większość najmłodszych nie odżywia się w prawidłowy sposób - je zbyt mało lub ich dieta nie zawiera wszystkich niezbędnych składników - Małgorzata Żak, prezes Fundacji POLSAT.

Niedożywienie ma charakter ilościowy, ale również jakościowy. Dlatego niezwykle ważne jest zarówno dożywianie, jak i budowanie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego odżywiania - Przemek Pohrybieniuk, członek zarządu firmy Danone, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i zrównoważonego rozwoju.  

Tylko współdziałanie wielu ludzi i instytucji może rozwiązać ten dotkliwy problem społeczny. Dlatego Program Podziel się Posiłkiem, realizowany dzięki społecznemu zaangażowaniu firmy Danone, Fundacji POLSAT i Partnera Strategicznego - Banków Żywności, daje szansę na zmniejszenie niedożywienia wśród najmłodszych, jeśli w działania włączy się jak najwięcej ludzi.

Budowanie kapitału społecznego należy rozpocząć od solidnych fundamentów. W tym celu powołano Radę Ekspertów Programu Podziel się Posiłkiem, w której zasiadają takie osobistości jak prof. Janusz Czapiński z Instytutu Psychologii UW, Paweł Łukasiak Prezes Zarządu Akademii  Rozwoju Filantropii w Polsce, prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska z Katedry Socjologii UŁ, doc. Halina Weker z Instytutu Matki i Dziecka oraz Maria Zaguła-Holtzer - Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców.

Zaangażowaniu społecznemu i osobistemu w czasie trwania Programu Podziel się Posiłkiem, mają służyć wszystkie jego elementy:

1.        Zakup produktów Danone oznaczonych logo Programu Podziel się Posiłkiem

2.        Koncert Gwiazd Podziel się Posiłkiem

3.        Ogólnopolska Zbiórka Żywności

4.        Program Grantowy Danone

Zakup produktów z logo Podziel się Posiłkiem - Daj nadzieję na lepsze życie

W ramach Programu Podziel się Posiłkiem firma Danone - jak co roku, od sierpnia do października - prowadzi sprzedaż swoich produktów oznaczonych talerzykiem - logo Programu Podziel się Posiłkiem. Część zysków ze sprzedaży specjalnie oznakowanych produktów przekazujemy na ufundowanie posiłków potrzebującym dzieciom. Wystarczy tak niewiele, by nakarmić niedożywione dzieci!

Koncert Gwiazd Podziel się Posiłkiem - Gwiazdy dzielą się sobą

Coroczne Koncerty Gwiazd Podziel się Posiłkiem organizowane przez Telewizję POLSAT gromadzą tysiące ludzi dobrej woli, którzy pragną podzielić się tym, co mają, z potrzebującymi dziećmi. Koncert 8. edycji Programu odbędzie się wieczorem 21 sierpnia w Zielonej Górze. Biletem wstępu będą produkty żywnościowe z długim terminem ważności. Organizacją zbiórki żywności podczas Koncertu i dystrybucją produktów żywnościowych zajmą się Banki Żywności.

Wszystkie zebrane w czasie Koncertu produkty zostaną przekazane dzieciom, których rodziny ucierpiały podczas tegorocznej powodzi.

Ogólnopolska Zbiórka Żywności - Podaj dalej, razem możemy więcej!

Ideą Programu Podziel się Posiłkiem jest zarażanie ludzi chęcią i potrzebą bycia darczyńcą. Wystarczą drobne gesty, by wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Każdy, kto chce pomóc niedożywionym dzieciom, może wziąć udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem - Im więcej dasz, tym więcej masz... organizowanej 24 i 25 września przez Banki Żywności w około 2000 wybranych sklepów spożywczych na terenie całej Polski. Jak co roku zbierana jest żywność z długą datą ważności, czyli cukier, ryż, olej, dżemy itp. Zbiórce w sklepach będzie towarzyszyła Internetowa Zbiórka Żywności organizowana za pośrednictwem strony www.bankizywnosci.pl.

Program Grantowy Danone - „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!"
W ramach Programu Grantowego firma Danone każdego roku przekazuje granty na wsparcie najciekawszych projektów, które łączą dożywianie dzieci z ich edukacją w zakresie zdrowego odżywiania oraz ekologii. Dzięki prowadzonym projektom dzieci mają zapewnione pełnowartościowe posiłki, uczą się uprawiać warzywa i owoce, a także biorą udział w warsztatach kulinarnych.  

Walczmy z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W związku z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, warto zwrócić uwagę, że niedożywienie dzieci to jedna z głównych przyczyn ich wykluczenia społecznego.
W ramach Programu Podziel się Posiłkiem powstanie specjalny poradnik dla nauczycieli, który zapozna nauczycieli szkół podstawowych z metodami radzenia sobie ze społecznym wykluczeniem dzieci. Scenariusze lekcyjne oraz przykładowe ćwiczenia w grupie pomogą nauczycielom w walce
ze zjawiskiem odrzucenia dzieci, a podopiecznym wskażą metody na odnalezienie w sobie siły
na walkę o swoją przyszłość. Program edukacyjny obejmie wybrane szkoły, będzie też dostępny
na stronie www.podzielsieposiłkiem.pl

Więcej informacji o Programie Podziel się Posiłkiem znajdą Państwo na stronie internetowej www.podzielsieposilkiem.pl.
Zachęcamy także do wsparcia Programu Podziel się Posiłkiem na stronie:
www.facebook.com/podzielsieposilkiem.