Fundacja Polsat

Program Grantowy „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem”

Już niedługo rusza Program Grantowy „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, który jest częścią programu Podziel się Posiłkiem realizowanego przez Telewizję POLSAT, firmę Danone oraz Partnera Strategicznego – Banki Żywności.

Już niedługo rusza Program Grantowy  „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!", który jest częścią programu Podziel się Posiłkiem realizowanego przez Telewizję POLSAT, firmę Danone oraz Partnera Strategicznego - Banki Żywności.

Program Grantowy Danone„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!" wspiera projekty organizacji, które funkcjonując na co dzień w społecznościach lokalnych, w swoich działaniach skupiają się na przeciwdziałaniu niedożywieniu i marginalizacji dzieci oraz młodzieży. Wartość projektów przejawia się w tym, iż odpowiadają one na bezpośrednie potrzeby danej miejscowości i jej mieszkańców. W ramach Programu Grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!"firma Danone przyzna w tym roku 32 dotacji w wysokości do 7000 zł na realizację autorskich inicjatyw, dzięki którym dzieci otrzymają posiłki, a jednocześnie będą mogły rozwijać się, uczyć i budować poczucie własnej wartości.
Wnioskodawcy mają również możliwość złożenia dodatkowego wniosku na kampanię promującą prawidłowe odżywianie i zdrowy styl życia w społeczności lokalnej. Na kampanię „Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem", organizacja może otrzymać wsparcie w wysokości do 2 000 zł.
Jak można otrzymać grant?
O dotację w ramach Programu Grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!"  mogą się starać:

  • organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje),
  • grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, szkolne kluby wolontariatu),
  • ośrodki kultury,
  • biblioteki,
  • szkoły podstawowe,
  • gimnazja.

Instytucje ubiegające się o dotację muszą prowadzić działalność na terenie Polski, a zgłaszane projekty muszą być również realizowane na terenie Polski.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.podzielsieposilkiem.pl!