Fundacja Polsat

2004 - druga edycja programu – przekazaliśmy 798.929 posiłków

Podczas drugiej edycji programu Podziel się Posiłkiem znacznie powiększyło się grono partnerów.

Podczas drugiej edycji programu Podziel się Posiłkiem znacznie powiększyło się grono partnerów.

Obok Danone i Polskiej Akcji Humanitarnej pojawiły się Caritas Polska oraz Banki Żywności. Drugi rok programu przyniósł również istotny rozwój działań na rzecz walki z niedożywieniem dzieci. Banki Żywności zorganizowały Zbiórkę Żywności Podziel się Posiłkiem. Zebrana żywność za pośrednictwem organizacji i szkół trafiła do potrzebujących dzieci w całej Polsce. Nowością tej edycji był również pilotaż programu grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”, w ramach którego lokalne organizacje, szkoły i instytucje, pomagające potrzebującym dzieciom, mogły uzyskać wsparcie w wysokości 5.000 zł na realizację swoich autorskich pomysłów - sposobów na dożywianie dzieci. Podobnie jak w poprzedniej edycji, w program mógł zaangażować się każdy z nas, wystarczyło we wrześniu i październiku zakupić choć jeden produkt Danone`a oznaczony talerzykiem Podziel się Posiłkiem. Danone część zysku ze sprzedaży tych produktów przekazał na działania w ramach programu. W sumie, w drugiej edycji programu przekazaliśmy 798.929 posiłków dla dzieci – wszystko dzięki zaangażowaniu i pomocy 566 organizacji i instytucji.