Fundacja Polsat

Etap 2

-

Etap II to pomoc lokalnym społeczeństwom w przygotowaniu działań, które pozwolą na uruchomienie procesu hamowania powstawania wad postawy u dzieci na tym terenie. Fundacja POLSAT organizuje – wspólnie z lokalnym samorządem szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów i chirurgów dziecięcych, wykłady specjalisty – konsultanta na temat sposobów wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci oraz dla nauczycieli WF-u i rehabilitantów, wykłady na temat sposobów i możliwości leczenia mało i średnio zaawansowanych nieprawidłowości. Fundacja POLSAT przewiduje także przygotowania materiałów pomocniczych dla tej grupy, w postaci filmów szkoleniowych (lekcji WF-u) oraz lekcji wychowawczych na temat skutków obecnego trybu życia dzieci i młodzieży, polegającego na wielogodzinnym przesiadywaniu przed telewizorem i komputerem w nieprawidłowej pozycji.