Fundacja Polsat

Etap 3

-

Etap III programu to pomoc w tworzeniu na terenie gminy pracowni, które pomogą zapobiegać powstawaniu wad postawy. Fundacja POLSAT dostarcza specjalnie dobrany do tego celu sprzęt rehabilitacyjny i opis zasad funkcjonowania pracowni a gmina przygotowuje pomieszczenia oraz tworzy stanowisko pracy dla osoby odpowiedzialnej za całoroczne, stałe funkcjonowanie pracowni. Od tego momentu społeczność lokalna bierze odpowiedzialność za kontynuowanie i rozwijanie działań zmieniających do poprawy kondycji zdrowotnej dzieci w swojej gminie.