Fundacja Polsat

 

Przekazaliśmy 179 576 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze.