Fundacja Polsat

 

rok 1998 - przekazaliśmy 150 000 zł na wprowadzenie programu zamykania ubytków międzyprzedsionkowych serca metodą Amplatza