Fundacja Polsat

 

rok 2005 - przekazaliśmy 12 implantów ślimakowych dla dzieci z wadami słuchu lub niesłyszących