Fundacja Polsat

 

Rok 2012 - przekazaliśmy 193 000 zł na zakup aparatu USG dla Oddziału Neonatologii i Patologii Noworodka w SP ZOZ w Ciechanowie