Fundacja Polsat

Końcowe sprawozdanie Fundacji POLSAT z ogólnokrajowej zbiórki publicznej przeprowadzonej od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77 przeprowadziła zbiórkę publiczną, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 293/2011 z dnia 07.12.2011 r.

Fundacja POLSAT z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77 przeprowadziła zbiórkę publiczną, na mocy zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 293/2011 z dnia 07.12.2011 r.

Otrzymała z tego tytułu wpływy :


1. Wpłaty od osób fizycznych na konto bankowe: 38 796,01 zł
2. Wpłaty od osób prawnych na konto bankowe: 594,21 zł
3. Wpłaty na konto bankowe z usługi SMS: 3 817 306,50 zł

Razem: 3 856 696,72 zł


Zgodnie z pozwoleniem i statutem Fundacji, z pozyskanych funduszy udzielono dotacji dla 21 naszych podopiecznych na kwotę 87 024,71 zł oraz dla 22 ośrodków na kwotę 3 846 935,41 zł, pod opieką których są dzieci specjalnej troski, tj. na pomoc w ratowaniu ich życia lub zdrowia, w szczególności na:

1. rehabilitację: 74 770,00 zł
2. leczenie: 22 001,95 zł
3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego: 38 918,76 zł
4. zakup sprzętu medycznego: 2 585 749,41 zł
5. budowę Kliniki Budzik: 1 000 000,00 zł
6. remont „Centrum Wsparcia Małego Pacjenta z POMPĄ": 60 000,00 zł
7. remont Poradni dla Dzieci Autystycznych: 152 520,00 zł

Razem: 3 933 960,12 zł

Różnicę pomiędzy wpływami a kosztami w wysokości 77 263,40 zł Fundacja pokryła ze środków własnych.
Wszystkie dotacje przeznaczone dla naszych podopiecznych przekazywane są bezpośrednio do instytucji zajmujących się leczeniem lub rehabilitacją dzieci, wskazanych przez opiekunów.
Fundacja nie poniosła żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej.

Warszawa, dnia 08 lutego 2013 r.