Fundacja Polsat

Nowy, specjalistyczny sprzęt dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w CZD

Fundacja Polsat przekazała Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP Centrum Zdrowia Dziecka nowoczesny aparat USG z kolorowym Dopplerem o wartości ok. 300 tysięcy złotych.

To kolejna wsparcie jakie uzyskało CZD ze strony Fundacji. Już w 1999 roku Fundacja Polsat sfinansowała sprowadzenie do Polski programu rodzinnych przeszczepów wątroby, a w sumie do 2018 roku na zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego tylko dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów przekazała ponad 2 miliony złotych.

Uroczyste przekazanie aparatu USG z kolorowym Dopplerem dla Oddziału Transplantacji Narządów odbyło się w środę, 13 czerwca. Dotychczas użytkowany w Klinice sprzęt był już całkowicie wyeksploatowany. Po 10 latach ciągłego użytkowania ulegał awariom i wymagał kosztownych napraw, a bez tego typu urządzenia sprawne monitorowanie pacjentów po przeszczepieniu narządów byłoby niemożliwe.

Sprzęt w naszej klinice zużywa się dosyć szybko, chociaż bardzo o niego dbamy bo jest bezcenny. Natomiast pracuje na okrągło. Aparat USG jest dla nas niezwykle ważnym narzędziem pozwalającym monitorować pacjenta i przeszczep - mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP CZD.

To kolejne wsparcie jakiego Fundacja Polsat udzieliła Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w CZD. Już w 1999 roku Fundacja sfinansowała sprowadzenie do Polski programu rodzinnych przeszczepów wątroby. Dotychczas tego typu przeszczepów wykonano w Klinice 346. Również dzięki pomocy Fundacji wdrożono także po raz pierwszy w Polsce, unikalną technologię medyczną zastosowania tzw. sztucznej wątroby.

Nasza przyjaźń z Kliniką Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów jest stała. Od 1999 roku do dzisiaj przekazaliśmy ponad 2 miliony złotych na zakup sprzętu do Kliniki. Tego typu wsparcie ze strony Fundacji, poza rehabilitacją i leczeniem dzieci indywidualnych, jest również istotne. Dzięki temu więcej dzieci może korzystać z infrastruktury medycznej – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.