Fundacja Polsat

Remont instalacji grzewczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowym Grabowie

Wstęp

Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Grabowie działa od 6 lat. Prowadzą go Joanna i Waldemar Wilk. W tym Rodzinnym Domu wychowuje sie 10 dzieci.
Dom, który otrzymali był wcześniej pustostanem. Państwo Wilk z pomocą powiatu wyremontowali dom. My w ramach programu Rodzina - Dom Budowany Miłością sfinansowaliśmy instalację grzewczą CO oraz kotłownię.
W podziękowaniach Państwo Wilk napisali, że: "jest ciepło i sucho w całym budynku, aż trudno nam w to uwierzyć".
Od 1 grudnia 2008 rodzina Państwa Wilk powiększyła się o trójkę kolejnych maluchów, które czekały na dom. Remont instalacji, który miał miejsce, pozwolił także na przeznaczenie parteru budynku dla kolejnej rodziny.

Na remont instalacji grzewczej przekazaliśmy kwotę 46 391,06 zł.

To nie wszystko

To nie wszystko.

Blisko 26.000 dzieci pozostaje pod opieką całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Tylko w 2006 r. wydano około 10.000 orzeczeń o umieszczeniu dziecka w placówce, a tylko niespełna 3.000 dzieci powróciło do rodziny, 1.021 dzieci skierowano z palcówek do rodzin zastępczych, a 140 do rodzinnego domu dziecka.

Do dziś Fundacja Polsat i Przyjaciółka otrzymały z powiatów 40 wniosków o pomoc w rozwoju rodzinnych form opieki.

Pamietaj!
To od Ciebie zależy los dzieci w Twoim powiecie.
Zgłoś się do naszego programu!