Fundacja Polsat

1998

Dokonania 1998

 

Środki finansowe zgromadzone na koncie Fundacji Polsat w drugim roku działalności w wysokości 
15 976 203 zł zostały przeznaczone na:
        

 • finansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 243 dzieci  
 • wsparcie 16 ośrodków z terenów powodziowych
 • wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 55 szpitali i ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci,
pełna lista szpitali i placówek medycznych, które wsparła Fundacja Polsat
 
1.    Centrum Zdrowia Dziecka - Oddział immunologiczny - (zakup pompy strzykawkowej)
2.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworku 
3.    TPD - Praga Północ z Warszawy 
4.    TPD - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z Wałbrzycha  
5.    Dziecięcy Szpital Kliniczny z Lublina 
6.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku 
7.    Przedszkole w Kazimierzu Dolnym 
8.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Miechowa 
9.    Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 
10.  Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci 
11.  Centrum Zdrowia Dzeicka - Oddział Intensywnej Terapii
12.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Okulistyczna w Kostrzyniu 
13.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie 
14.  Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Tacy Sami” z Krakowa 
15.  Specjalne Koło TPD „TAK” z Wrocławia 
16.  Przedszkole Publiczne nr 7 w Brzegu 
17.  Stowarzyszenie Dzieci z Chorobami Krwi 
18.  Oddział Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze 
19.  Szkoła Podstawowa Specjalna w Nidzicy 
20.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie 
21.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie 
22.  Urząd Miasta i Gminy w Łazach 
23.  Teatr Kandyd
24.  Akademia Medyczna w Warszawie 
25.  Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski z Suwałk 
26.  Przedszkole Specjalne nr 53 z Opola 
27.  Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową z Warszawy 
28.  Krajowe Towarzystwo Autyzmu z Kielc 
29.   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Gryfic 
30.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Święciechowie 
31.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Warszawy 
32.  Stowarzyszenie Przyjaciół i Dzieci Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne z Warszawy 
33.  Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Strzelcach Opolskich 
34.  Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie Pomocy Osób Niepełnosprawnych z Buska Zdroju 
35.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach
36.  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy 
37.  Kluczborskie Stowarzyszenie Pomocy Sprawnym Inaczej 
38.  Pracownia Antropologii Klinicznej, Klinika Endokrynologiczna przy CZD z Warszawy 
39.  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z Warszawy 
40.  Zabrzańskie Towarzystwo Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski  
41.  Hospicjum Świętego Krzyża z Warszawy 
42.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przeradowie 
43.  Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina” z Warszawy 
44.  Pogotowie Interwencji Społ. Dla Towarzystwa Interwencji Społecznej w Nysie
45.  Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA” z Chełma 
46.  Centrum Zdrowia Dziecka
47.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku 
48.  Dom Dziecka z Ełku 
49.  Oddział Noworodkowy Szpitala w Limanowej 
50.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z Sosnowca 
51.  Państwowy Szpital Kliniczny w Łodzi 
52.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
53.  Fundacja Rozwoju Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Pomóż Mi” z Olsztyna 
54.  CZD - Budowa bloku operacyjnego i pooperacyjnego 
55.  Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS z W-wy
 • oraz zainicjowanie nowych procedur medycznych, w tym m.in.:
  1. stworzenie Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie.(koordynacja merytoryczna- prof. Jerzy Kowalczyk)

   W Polsce pierwszego przeszczepu szpiku kostnego dokonano w 1984 roku. Do roku 1998 istniało tylko 6 stanowisk do przeprowadzania tego typu operacji. Potrzeby szacuje się na 20 stanowisk. Klinika Hematologii i Onkologii dziecięcej w Lublinie jest jedynym w całym regionie środkowo-wschodnim ośrodkiem leczącym dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi. Obecnie dysponuje warunkami, wyposażeniem i wyspecjalizowaną kadrą medyczną umożliwiającą stosowanie najlepszych aktualnie metod leczenia i w niczym nie ustępuje wysokorozwiniętym ośrodkom europejskim. Dzięki Fundacji Polsat, w Klinice w Lublinie został uruchomiony Oddział Przeszczepu Szpiku Kostnego wyposażony w 4 stanowiska do wykonywanie tego typu operacji. Pozwoliłoto o 30% zwiększyć ilość wszystkich wykonywanych w Polsce operacji przeszczepiania szpiku w skali rocznej. Otwarcie Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie odbyło się 16 czerwca 1998 roku.

  2. rozpoczęcie budowy czterokondygnacyjnego budynku w Centrum Zdrowia Dziecka, w którym będzie stworzony Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej(koordynacja merytoryczna prof. Paweł Januszewicz)

   Centrum Zdrowia Dziecka jest ośrodkiem, gdzie wykonywane są najcięższe, najbardziej skomplikowane operacje u dzieci. Ze względu na stopień trudności trwają często kilka godzin, w tym czasie sala operacyjne jest zablokowana. Powoduje to, że inne dzieci muszą czekać tygodniami w kolejkach na operację. Zdarza się, że niektórym takiej operacji nie udaje się doczekać. Centrum Zdrowia Dziecka posiada Blok Operacyjny składający się z 5 sal oraz Blok Pooperacyjny, w którym znajduje się 11 stanowisk intensywnej terapii pooperacyjnej. Służą one nieustannie pracującym 5 Klinikom Chirurgicznym. Mimo, że baza ta jest wykorzystana w maksymalnym stopniu, to niestety jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Dlatego Fundacja Polsat postanowiła zaangażować się w poprawętej sytuacji. Pierwszy etap tej inwestycji został zakończony - nowowybudowany blok Pooperacyjny już pracuje. Dzięki temu liczba operacji w Centrum Zdrowia Dziecka zwiększyła się o 100%. Obecnie wykonuje się 6 tysięcy operacji w ciągu roku- kolejne 3 tysiące dzieci otrzymało szansę na odzyskanie zdrowia. Cała inwestycja została zakończona w 2000 roku.

  3.  sprowadzenie do Centrum Zdrowia Dziecka programu zamykania ubytków międzyprzedsionkowych serca metodą Amplatza (koordynacja merytoryczna doc. Bohdan Maruszewski)

   Metoda ta polega na wszczepianiu poprzez żyłę udową specjalnych zacisków, które wraz z krwioobiegiem docierają do serca i zamykają istniejące ubytki. Metoda ta może być stosowana u ok. 50% dzieci oczekujących na operację na otwartym sercu w Centrum Zdrowia Dziecka, które mogłyby dzięki niej takiej operacji uniknąć. W takim przypadku czas pobytu dziecka w szpitalu wynosi jedynie ok. 2 dni, przy nieporównywalnie mniejszym urazie psychicznym i fizycznym. Zespół Kardiologii Inwazyjnej CZD jest nie tylko wiodącym w kraju ale należy do czołówki europejskiej. Dzięki Fundacji Polsat, która przekazała 150000,00 zł pierwsze zabiegi odbyły się w październiku 1998 roku.

  4. rozpoczęcie wprowadzania programu rodzinnych przeszczepów wątroby 

   Fundacja Polsat jako jedyna instytucja finansowała szkolenie dwóch zespołów chirurgicznych: z CZD oraz zespołu Chirurgicznego ze Szpitala Klinicznego na ul. Banacha w Warszawie. (koordynacja merytoryczna doc. Piotr Kaliciński) oraz sprowadziła do Polski francuskich specjalistów i rozbudowała bazę operacyjną w CZD, by w efekcie doprowadzić dopierwszej operacji i umożliwić wszystkie następne. Pierwszy rodzinny przeszczep wątroby odbył się 12 października 1999r.

 • Fundacja Polsat wspierała również działalność Teatru "KANDYD", którą objęła swoim patronatem.
  Teatr"KANDYD" wystawiał sztukę Paula Maara pt.: "Zabawna historyjka o Domku-Cudomku". Była to do tej pory jedyna w Polsce sztuka teatralnadla dzieci upośledzonych umysłowo, która od samego zamysłu, poprzez pisanie, po realizację była przygotowywana z myślą o tych dzieciach. Sztuka rozgrywała się na tle dekoracji, której głównym elementem jest tytułowy Domek-Cudomek, budowany wspólnie z dziećmi - widzami. Budowaniu towarzyszyła muzyka oraz nauka piosenki przy akompaniamencie gitary. Spektakl posiadał wyjątkowe właściwości terapeutyczne i edukacyjne, połączone ze wspólną zabawą. Było to przedstawienie, które wzbudzało niezwykle żywą reakcję wśród dzieci, które bardzo emocjonalnie podchodziły do treści spektaklu, uczestniczenie w nim sprawiało imogromną radość. Dzięki Fundacji Polsat Teatr "KANDYD" mógł dotrzeć ze swoim "Domkiem-Cudomkiem" do wielu dziecięcych ośrodków specjalnej troski w całej Polsce. Do końca 1998 roku spektakl obejrzały dzieci z ponad 300 specjalnych ośrodków wychowawczych na terenie całego kraju.

We wrześniu 1998 roku, prezes Fundacji Polsat Małgorzata Żak została odznaczona "Orderem Uśmiechu". Jest to międzynarodowe odznaczenie przyznawane na podstawie wniosków wysuwanych przez dzieci. Wysoka Kapituła Orderu Uśmiechu przyjęła ich sugestie i uhonorowała Małgorzatę Żak tym najbardziej słonecznym z orderów.