Fundacja Polsat

2001

Dokonania 2001

 

W piątym roku działalności środki finansowe w wysokości 2 948 554 zł zostały przekazane na:

 • dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 557 dzieci
 • dofinansowanie 31 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci specjalnej troski
 • dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla V Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Dzieci z Otwocka
 • dofinansowanie modernizacji Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby z Warszawy
 • dofinansowanie utworzenia sal intensywnego nadzoru dla noworodkówleczonych chirurgicznie w Klinice Chirurgii dziecięcej iTransplantologii Narządów w CZD z Warszawy
 • dofinansowanie sprzętu medycznego niezbędnego do realizacjiprogramu wdrożenia techniki małoinwazyjnej dotyczącej noworodków imałych dzieci w Katedrze i Klinice Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci iTraumatologii Śląskiej Akademii Medycznej z Zabrza

1października 2001r. rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiejkampanii charytatywnej "Podaruj Dzieciom Słońce". Jej celem byłozebranie środków finansowych na zakup najnowocześniejszego sprzętusłużącego leczeniu skrzywień kręgosłupa u dzieci.

Zakupionezostały aparaty RTG z termodrukarkami, które umożliwią stworzeniewysokiej jakości obrazu rentgenowskiego oraz sprzęt do neuro ifluoronawigacji umożliwiający wirtualizację obrazu kręgosłupa pacjentaw celu zaimplantowania wszczepów kręgosłupowych. 

Akcja trwałatrzy miesiące, do końca grudnia 2001r. Gromadzenie funduszy na ww.sprzęt odbywało się w oparciu o sprzedaż produktów znanych ipopularnych marek: proszków do prania Vizir oraz Bonux, pieluszekjednorazowych i chusteczek Pampers, podpasek Always, pasty do zębówBlend-a-med. i szamponu Pantene Pro-V.
 
Wady postawy udzieci są zjawiskiem powszechnym. W wyniku mało aktywnego trybu życialiczba dzieci, a później dorosłych, borykających się z problemami zkręgosłupem nieustannie rośnie. Najpoważniejszą z wad kręgosłupa jestskolioza, zwana kiedyś bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Dr PawełMichalski z Kliniki Ortopedii Szpitala Klinicznego Dzieciątka JezusAkademii Medycznej w Warszawie twierdzi: "Rocznie w naszej Kliniceprzeprowadzamy u dzieci ponad 170 operacji skolioz z zastosowaniemwszczepów kręgosłupowych (implantów) oraz prawie 100 innych zabiegówkręgosłupa. Liczba pacjentów wymagających leczenia chirurgicznego zroku na rok rośnie. W tej chwili na operację czeka ponad 700 dzieci.Operacje kręgosłupa z wszczepieniem impalntów, to zabiegi wymagającewielkiej precyzji ponieważ zlokalizowane tam struktury neurologicznepozwalają kontrolować podstawowe funkcje fizjologiczne organizmu.Nowoczesny sprzęt do neuronawigacji 100-krotnie zmniejsza ryzykouszkodzenia nerwów."
 
Środki finansowe uzyskane zesprzedaży produktów zostały przeznaczone na wyposażenie saloperacyjnych i pooperacyjnych w siedmiu ośrodkach medycznych w kraju, czyli dla: 

Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno Ortopedycznego ze Świebodzina

 • Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4, Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej z Poznania
 • Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Katedra i Klinika Ortopedii Akademii Medycznej z Warszawy
 • Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z Zakopanego
 • Specjalistycznego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej "Górka" z Buska Zdroju
 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5, Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej z Sosnowca
 • Centrum Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Młodzieży z Trzebnicy