Fundacja Polsat

2007

W  ciągu jedenastego roku działalności środki finansowe w wysokości 17.819.946,81 zł  zostały przekazane na:

  • dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 1170 dzieci;
  • dofinansowanie  73 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci specjalnej troski

9 lutego Fundacja POLSAT przekazała 2 000 000 PLN na rzecz chorych dzieci w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii we Wrocławiu.

Gwiazdy z programu "Gra w ciemno" przekazały 206.500 PLN na rzecz chorych dzieci!

W dniach 26-28.02.2007r., zostały wyemitowane trzy specjalne odcinki programu "Gra w ciemno".W każdym odcinku programu udział wzięły gwiazdy seriali "Pierwsza miłość" i "Świat według Kiepskich".

W sumie gwiazdy przekazały na rzecz chorych dzieci kwotę 206.500 PLN.

Wygrana Andrzeja Grabowskiego i Dariusza Gnatowskiego zostanie przekazana przez Fundację na zakup sprzęetu medycznego dla Oddziału Noworodkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Wygrana Anety Zając i Mikołaja Krawczyka zostanie przekazana przez Fundację na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodkowego i Dziecięcego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.

Wygrana Ewy Skibińskiej i Macieja Tomaszewskiego zosdtanie przekazana przez Fundację na zkup sprzętu medycznego dlaKliniki Neonatologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym in. Prof. dr W. Orłowskiego w Warszawie


W marcu Fundacja rozpoczęła kampanię „Rozlicz się sercem – przekaż 1% swojego podatku !!!

Każdy z nas mógł przeznaczyć 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na antenie Telewizji POLSAT emitowane były spoty w ramach kampanii, w których do przekazania 1% zachęcali Państwa podopieczni Fundacji POLSAT, przedstawiciele różnych zawodów jak: pielęgniarka, kucharz, policjant, lekarz, stewardessa oraz Gwiazdy – przyjaciele Fundacji: Magdalena Różczka, Paweł Małaszyński, Justyna Steczkowska, Piotr Machalica, Karolina Gruszka, Tomasz Dedek, Piotr Rubik, Anna Dereszowska, Edward Lutczyn, Paweł Wilczak, Jan Wieczorkowski, Daniel Olbrychski.

Wpłacili Państwo na konto Fundacji łącznie 623 204,49 złotych. Cała kwota została przekazana na pomoc chorym dzieciom. Za uzyskane fundusze Fundacja zakupiła leki, sfinansowała rehabilitację i leczenie najmłodszych pacjentów w krajowych placówkach medycznych.


1 000 000 PLN dla kliniki "BUDZIK"

Fundacja POLSAT przekazała Fundacji "AKOGO?"  1 000 000 PLN na wybudowanie pierwszej w Polsce kliniki "Budzik".

Celem Fundacji "AKOGO?" jest wybudowanie takiej kliniki - wzorca (na 12 łóżek) przy Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie leczone są dzieci po ciężkich urazach mózgu. Mali pacjenci będą tam leczeni i rehabilitowani nawet do półtora roku od wypadku (jest to okres, w którym jest największa szansa na wybudzenie dziecka ze śpiączki).

Fundacja "AKOGO?" chce, aby takie kliniki w przyszłości powstały w innych dużych miastach, przy placówkach medycznych posiadających do tego odpowiednią infrastrukturę.

7 maja ruszył ogólnopolski program pod nazwą „Rodzina – Dom Budowany Miłością”. Organizatorami programu są Fundacja Polsat i Fundacja Przyjaciółka, a realizowany był w tym roku dzięki wsparciu Eureko - europejskiej grupy ubezpieczeniowej, która przekazała na ten cel milion złotych.

Celem programu jest stworzenie prawdziwych rodzin osieroconym lub odrzuconym dzieciom. W ramach przedsięwzięcia będą prowadzone działania, mające zachęcić władze samorządowe do budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. System ten ma być oparty na poszanowaniu zasady dobra dziecka, autonomii rodziny oraz prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Organizatorzy programu poświęcą się zarówno zbieraniu funduszy na realizację postawionego celu, jak również edukacji samorządów i społeczeństwa. Program ma za zadanie promować dobre praktyki i pomagać tym powiatom, którym do stwarzania i rozwijania form rodzinnych brakuje jedynie pieniędzy. Wraz z władzami lokalnymi organizatorzy akcji będą budować, dostosowywać, remontować pomieszczenia dla rodzin oraz podejmować liczne działania, aby każde dziecko miało szanse na wychowanie w rodzinie.

W Polsce ogólna liczba sierot społecznych utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 70 tys. osób. Około 45 tys. pozostaje pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 20 tys. przebywa w placówkach opiekuńczo wychowawczych w tym, w większości, w domach dziecka. Placówki te, w związku z dużą liczbą wychowanków oraz wielozmianowym systemem pracy wychowawców, nie są w stanie prawidłowo przygotować dzieci do życia w społeczeństwie, jak również pomóc im w usamodzielnieniu po uzyskaniu pełnoletniości.

2 czerwca w stołecznym Parku Sowińskiego odbył się "Wielki Piknik Rodzinny" zorganizowany w ramach programu "Rodzina - Dom Budowany Miłością".

Organizatorzy pikniku przygotowali wiele atrakcji, które zapewniły całodniową wspaniałą zabawę dzieciom i ich rodzicom. Celem pikniku było propagowanie idei tworzenia rodzin zastępczych dla osieroconych lub odrzuconych dzieci. Nieprzypadkowa była data zorganizowania imprezy: dzień wcześniej obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, natomiast 30 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Dla wszystkich zainteresowanych ideą rodzinnych form opieki nad dzieckiem przygotowane były punkty informacyjne, gdzie porozmawiać można było ze specjalistami zajmującymi się tą problematyką.

Fundacja POLSAT rozpoczęła budowę nowej szkoły w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, w której będą: Technikum Masażu, Technikum dla Niewidomych, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkołą Zawodowa. 

Obecne w szkole uczy się 55 uczniów z wadami wzroku. W większości są to uczniowie niewidomi.

Ten, rozpadający się już od pewnego czasu, biurowy składak. był trzydzieści lat temu  spełnieniem długotrwających zabiegów  dyrekcji Ośrodka i uczących w nim nauczycieli o uzyskanie budynku szkoły. Efektem tych starań było uzyskanie, przez prowadzące te szkoły Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, przydziału baraku z Fabryki Domów w Namysłowie. Po adaptacji budynku  i przystosowania go do potrzeb szkół miała miejsce pierwsza inauguracja roku szkolnego, która odbyła się jesienią  1977 roku. Wówczas to uczniowie wybrali nazwę Jabłonki (od drzew owocowych rosnących wokół) na określenie mieszczących się w nim szkół.

Budynek miał być pomieszczeniem umożliwiającym funkcjonowanie szkół na kilka lat, już wówczas bowiem zdawano sobie sprawę z jego wad.

Z czasem jego niedoskonałości w coraz większym stopniu dawały o sobie znać, a wprowadzane nowe się standardy w budownictwie  określające szkodliwość  materiałów budowlanych  stwierdzały, że budynek ten powinien być jak najszybciej rozebrany.

Przede wszystkim użycie azbestowych płyt eternitowych jako zewnętrznej elewacji było szkodliwe dla otoczenia, płyty te łatwo ulegały zniszczeniu, kruszyły się  i odpadały, co groziło uwalnianiem się włókien azbestowych  z ich powierzchni.

Niestety, także przy stawianiu budynku, w jego wnętrzu, przy konserwacji drewnianej konstrukcji zastosowane zostały toksyczne środku konserwujące. Ich obecność w powietrzu wyczuwalna była w budynku i tym przede wszystkim należy tłumaczyć charakterystyczny utrzymujący się w nim przez cały czas zapach.. Zapach ten był bardzo uciążliwy, uczniowie skarżyli się na bóle głowy, pieczenie oczu. Jednak trzeba stwierdzić, że prowadzone kontrole przez Sanepid wykazywały, że obecność toksycznych związków w powietrzu nie przekraczała dopuszczonych przez normy stężeń. Trzeba jednak pamiętać, że już od dawna w krajach UE stosowanie użytych przy budowie „Jabłonek” materiałów było zakazane w budownictwie publicznym.

W nowym budynku szkoły będzie 14 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, pracownia masażu oraz anatomii. 

Nowa szkoła rozpoczęła działalność październiku 2008 roku

24 sierpnia odbył się Koncert Gwiazd w Poznaniu, który zainaugurował piątą edycję programu na rzecz walki z niedożywieniem dzieci.

Swoje największe hity z ostatnich pięciu lat zagrali: Kayah, Lady Pank, Krzysztof Kiljański, Stachursky, Paweł Kukiz i Yugopolis, Kasia Cerekwicka, Łzy, Blue Cafe, Szymon Wydra & Carpe Diem, Jeden Osiem L, Agnieszka Włodarczyk .Gospodarzami byli: Krzysztof Ibisz, Agata Młynarska i Maciej Dowbor.

Dzięki "Podziel się posiłkiem" po raz czwarty, w ramach programu grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się posiłkiem", przyznane zostały dotacje na realizację działań lokalnych zmniejszających niedożywienie i jednocześnie wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

We wrześniu i październiku każdy mógł wesprzeć program wybierając produkty z logo "Podziel się posłkiem". Część zysku ze sprzedaży tych produktów zostanie przekazana na walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce.

Więcej na stronie www.podzielsieposilkiem.pl

We wrześniu rozpoczęła się dziewiąta edycja akcji Podaruj Dzieciom Słońce.

Tym razem środki finansowe zebrane podczas trwania akcji przekazane zostały na sprzęt medyczny potrzebny w oddziałach pediatrycznych szpitali w całym kraju. Po raz pierwszy w historii akcji, tak duży nacisk został położony na pomoc szpitalom regionalnym.

Konsumenci uczestniczący w akcji, poprzez zakup produktów biorących w niej udział, mogli wesprzeć finansowo oddział pediatryczny w szpitalu, znajdującym się w ich najbliższym sąsiedztwie. Stworzyło to wyjątkową okazję do bezpośredniego finansowego wsparcia dzieci leczących się w szpitalach, które znajdują się tuż obok nas.

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży produktów zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 116 szpitali w całej Polsce.


Fundacja POLSAT zakończyła remont VII Oddziału Ortopedii Dziecięcej w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa w Konstancinie.

Oddział będzie zapewniał:

    * pełne kompleksowe leczenie dzieci w dziedzinie traumatologii, ortopedii i chirurgii splotu ramiennego
    * wczesne leczenie usprawniające pacjentów po leczeniu operacyjnym (dzięki własnej Sali rehabilitacyjnej).

Na tym oddziale powstanie jedyne w Polsce i w Europie Środkowowschodniej Centrum Leczenia Splotu Ramiennego.

Oddział w części remontowanej posiada:

    * 9 sal chorych 25 łóżkami urazowo-ortopedycznymi;
    * 2-3 osobowe sale chorych z własnym węzłem sanitarnym, z możliwością pobytu rodziców wraz z leczonym dzieckiem;
    * 2 sale wzmożonego nadzoru (8 łóżek) klimatyzowane;
    * sale chorych mobilne tzn. istnieje możliwość konfiguracji łóżek dla dzieci w zależności od wieku dziecka ( 4 łóżeczka dla dzieci poniżej 2 roku życia);
    * 1 izolatkę;
    * własną salę zabiegową z możliwością wykonywania badań artroskopowych stawów, zmiany opatrunków u dzieci po zabiegach, zakładania opatrunków gipsowych.

Podczas porodu, w Polsce ok. 3000 dzieci rocznie doznaje urazu splotu ramiennego. 
W tym ok. 700 to  przypadki ciężkie, wymagające specjalistycznych operacji. 
Dzieci z urazami splotu ramiennego muszą przejść nie jedną ale kilka skomplikowanych operacji. Po nich potrzebna jest jeszcze długotrwała rehabilitacja.

W Polsce nie ma ośrodka, który zapewniłby kompleksową pomoc: od badań po leczenie i rehabilitację.

Do tej pory rodzice ze swoimi pociechami jeździli do Paryża lub Houston w USA. 
Teraz polscy lekarze przechodzą szkolenia pod okiem prof. Alaina Gilberta z Institut de la Main w Paryżu.

W związku z niedokończonym remontem - projekt dostosowania pomieszczeń w Bloku Operacyjnym, gdzie znajdzie się 5 sal operacyjnych dla dzieci z uwzględnieniem sali dla potrzeb Oddziału Leczenia Splotu Ramiennego u dzieci zostanie zakończony w 2009 roku.

Pomoc dla 1366 noworodków z całej Polski!

W Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w okresie od kwietnia 2006 roku do czerwca 2007 roku pomoc fachową otrzymało 1366 noworodków z całej Polski.

"Ten bardzo konkretny wynik przekłada się na setki uratowanych istnień ludzkich i szans na dobrą jakość życia w przyszłości" - napisała w piśmie do Fundacji Doc. dr hab.n.med Anna Dobrzańska.

Budowę Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka sfinansowała Fundacja POLSAT. Dzięki tej klinice Centrum Zdrowia Dziecka zapewnia pomoc dla ponad dwa razy większej liczby noworodków, wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego, a także intensywnej terapii.

W Klinice o powierzchni 1400 m2 można jednocześnie leczyć 31 noworodków, w tym 12 na intensywnej terapii.

Klinika wyposażona jest w nowoczesną salę operacyjną i jest w stanie przyjąć rocznie ponad 1200 dzieci.. Przed jej uruchomieniem Centrum Zdrowia Dziecka dysponowało zaledwie 13 łóżkami dla noworodków (na powierzchni 200m2) i rocznie przyjmowało około 450 pacjentów.

Czym zajmuje się Klinika

Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka specjalizuje się w diagnostyce i lecze­niu chorób okresu noworodkowego, czyli zakażeń z niewydolnością wielonarządową, powikłań oko­łoporodowych, zespołów ge­netycznych, zaburzeń dotyczących centralnego układu nerwowego, zaburzeń metabolicznych, hematologicznych i retinopatii wcześniaczej.

Klinika prowadzi diagnostykę wad wrodzo­nych u noworodków (m.in. wymagają­cych leczenia operacyjnego wad serca, płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego) oraz postępowanie lecznicze u noworod­ków przed i po leczeniu chirurgicznym, ściśle współpracując z oddziałami zabiegowy­mi.

W Klinice prowadzi się wentylację mechaniczną noworodków, jednocześnie prowadząc diagnostykę i/lub leczenie choroby zasadniczej. Na oddziale prowadzona jest również wczesna rehabilitacja oddecho­wa i ogólnousprawniająca u noworodków z gru­p ryzyka.

Klinika spełnia rolę ośrodka ponadregio­nalnego w systemie trójstopniowej opieki perinatalnej, co oznacza, że zapewnia opiekę noworodkom wszystkich kategorii ryzyka, przyjętym z ośrodków powiatowych i wojewódzkich.

86 000 PLN od Tygodnika GALA dla Fundacji POLSAT!

26 listopada, redakcja Gali zorganizowała aukcję charytatywną  fotografii z bajkowego kalendarza. Bohaterami 12 zdjęć na każdy miesiąc 2008 roku są bajkowe postaci, w które wcieliły się popularne gwiazdy. Zdjęcia z kalendarza zostały  wystawione na licytację, a dochód przekazany chorym dzieciom – podopiecznym Fundacji Polsat.

Wieczór charytatywny poprowadzili: redaktor naczelna tygodnika Gala Marzena Wilkanowicz-Devoud, gwiazdy telewizji Polsat Agata Młynarska i Krzysztof Ibisz oraz Marek Grzybowski z domu aukcyjnego Polish Prestige. 

Na kartach kalendarza Gali 2008 pojawili się: Nina Terentiew, Joanna Trzepiecińska, Maciej Dowbor, Edyta Herbuś, Krzysztof Ibisz, Katarzyna Cichopek, Agnieszka Popielewicz, Aneta Zając, Mikołaj Krawczyk, Tomasz Karolak, Marysia Łyszkowska, Edyta Górniak, Łukasz Płoszajski, Michał Lesień, Maciej Rock, Jerzy Milewski, Agnieszka Włodarczyk, Elżbieta Zapendowska, Piotr Bałtroczyk, Agata Młynarska, Rudi Schuberth oraz Joanna Liszowska.

Do pracy nad tegorocznym kalendarzem zaproszona została para znakomitych fotografów – Zuza Krajewska i Bartek Wieczorek. 

Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację dzieci.

6 grudnia o godzinie 18:45 tuż przed WYDARZENIAMI, Telewizja Polsat wyemitowała charytatywny "MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY", z którego dochód został w całości przekazany na rzecz chorych dzieci - podopiecznych Fundacji Polsat.

Ilość przekazanych środków uzależniona była od liczby widzów, którzy obejrzeli ten konkretny blok reklamowy.6 grudnia blok obejrzało średnio ponad 5,5 mln widzów. Dzięki temu udało się zebrać 840 tys. zł, które stacja przekazała na rzecz Fundacji Polsat.

Charytatywny "Mikołajkowy Bok Reklamowy" zorganizowano w tym roku po raz czwarty. Rok temu obejrzało go ponad 5,1 mln widzów, a zebrano ok. 530 tys. zł. W sumie trzy poprzednie edycje przyniosły łączny dochód wynoszący ponad 1,7 mln zł.


Otrzymane nagrody w roku 2007:

    * Nagroda im. św. Brata Alberta dla Prezes Małgorzaty Żak przyznana za "owocną realizacje idei miłosierdzia św. Brata Alberta w ramach Fundacji POLSAT".
    * UBI CARITAS - wyróżnienie dla Fundacji POLSAT