Fundacja Polsat

2008

Dokonania 2008

 

W ciągu dwunastego roku działalności środki finansowe w wysokości 15 768 601,70 zł zostały przekazane na:

  • dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 1315 dzieci
  • dofinansowanie 181 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci specjalnej troski

17 stycznia ruszyła kampania WYSTARCZY CHCIEĆ, w której udział wzięły 22 gwiazdy telewizji oraz osobowości filmu, muzyki i nauki.

W codziennym życiu często zapominamy o innych, a szczególnie o tych, którzy potrzebują pomocy. Nie mamy czasu, aby pomyśleć, że wystarczy drobny gest, by pomóc innym walczyć o zdrowie i przywrócić im nadzieję na lepsze jutro. A wystarczy naprawdę niewiele – wystarczy chcieć.

Kampania „Wystarczy chcieć” ma wspierać cele statutowe Fundacji Polsat. Wystąpili w niej znani i wybitni przedstawiciele świata filmu, muzyki, telewizji i nauki, pokazani w sytuacjach związanych z ich pracą. Na przykład Jerzy Stuhr występuje na planie reżyserowanego przez siebie filmu, a Małgorzata Foremniak – w garderobie teatralnej podczas przygotowań do wyjścia na scenę. Leszek Możdżer, wybitny polski muzyk jazzowy, nie tylko wystąpił w kampanii, ale także skomponował muzykę do spotów. W kampanii zobaczyć można także: Magdalenę Różyczkę, Pawła Wilczaka, Agnieszkę Włodarczyk, Cezarego Żaka, Edytę Górniak, Kayah, Grzegorza Markowskiego, Marylę Rodowicz, Michała Wiśniewskiego. Nie zabrakło również gwiazd i osobowości telewizyjnych, takich jak: Nina Terentiew, Agata Młynarska, Krystyna Czubówna, Katarzyna Cichopek, Joanna Koroniewska, Maciej Dowbor, Krzysztof Ibisz. W spotach „Wystarczy chcieć” zobaczymy także jednego najwybitniejszych autorów tekstów piosenek Jacka Cygana, który przygotował także motto kampanii, satyryka Jerzego Kryszaka oraz cenionego psychologa Wojciecha Eichelbergera. Wszyscy wystąpili w kampanii Fundacji Polsat charytatywnie.

W marcu Fundacja rozpoczęła kampanie „Rozlicz się sercem – przekaż 1% swojego podatku !”
Jeszcze nigdy nie było to takie proste ! W tym roku wystarczyło wpisać nr KRS Fundacji do deklaracji podatkowej.

Na konto Fundacji wpłyneło 1 095 167,19 złotych.

Cała kwota została przekazana na pomoc chorym dzieciom. Za uzyskane fundusze fundacja zakupiła leki, sfinansowała rehabilitację i leczenie najmłodszych pacjentów w krajowych placówkach medycznych.

29 marca został otwarty oddział kardiochirurgii dziecięcej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku.

Oddział działa w ramach Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży i jest pierwszym tej specjalności w Polsce północnej.Ciężko chore noworodki z Pomorza operowane były w Łodzi lub w Warszawie. Sytuacja lokalowa Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Gdańsku była bardzo trudna. Na bardzo małych salach chorych ustawionych było po 4-5 łóżek, a dostęp dla podstawowych czynności pielęgniarsko – lekarskich był bardzo utrudniony. Blok operacyjny nie spełniał żadnych współczesnych wymogów.

Fundacja POLSAT przekazała 1 500 000 zł ma remont sal dla kardiochirurgii dziecięcej, w których będzie można przeprowadzić 300 operacji rocznie.

28 kwietnia oficjalnie otworzyliśmy pierwszy dom wybudowany w ramach programu „Rodzina – Dom Budowany Miłością”. Organizatorami programu są Fundacja Polsat i Fundacja Przyjaciółka. Budowa domu zrealizowana została dzięki wsparciu Eureko - Europejskiej Grupy Ubezpieczeniowej.

W otwartym wspólnie z Powiatem Średzkim domu, zamieszka nowopowstała, zawodowa wielodzietna niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza. Dzięki programowi „Rodzina – Dom Budowany Miłością” pięcioro rodzeństwa, które dotychczas wychowywało się w dwóch domach dziecka, będzie mogło zamieszkać razem z Ewą i Zbigniewem Brzezińskimi i ich dziećmi. Pomoże to w ustabilizowaniu sytuacji dzieci oraz sprawi, że będą one wychowywać się w rodzinie, wspierane doświadczeniem zawodowym Pani Ewy, która jest specjalistą pracy socjalnej.

W lipcu rozpoczęliśmy kolejną edycję programu „Rodzina – Dom Budowany Miłością” , który realizowany jest dzięki wsparciu PTE POLSAT - zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT.

Z początkiem lipca w ramach programu rozpoczęły się NOWE INWESTYCJE – dwa remonty. Pierwszy z nich w powiecie wadowickim, który organizatorów programu ujął szczególnie pracą w zespołach interdyscyplinarnych i działaniami na rzecz wspierania dzieci umieszczonych w opiece zastępczej. W powiecie wadowickim podjęliśmy się modernizacji domu jednorodzinnego zawodowej wielodzietnej rodziny zastępczej, która obejmuje opieką pięcioro dzieci. Nasza pomoc pozwoli na przystosowanie domu do potrzeb tak licznej rodziny poprzez remont poddasza.

Na taką pomoc czekały też dzieci z rodzinnego domu w powiecie lubińskim. Wychowuje się w nim 10 dzieci od 3 do 16 roku życia. Mieszkają razem z Panią Jadwigą, jej mężem i trójką dzieci. Ta liczna rodzina mieszkała w budynku po zlikwidowanym przedszkolu, który od kilkudziesięciu lat nie był remontowany. Organizatorzy programu zdecydowali się pomóc właśnie temu powiatowi, aby ta rodzina mogła żyć w dobrych warunkach a także, dlatego, że powiat realizuje Strategię Integracji i Polityki Społecznej w ramach, której rozwija rodzinne formy opieki i wspiera rodziny biologiczne.

29 sierpnia Koncertem Gwiazd w Bydgoszczy rozpoczęliśmy szóstą edycję programu Podziel się Posiłkiem, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce.

Na Starym Rynku w Bydgoszczy wystąpili: Bracia, Golec uOrkiestra, Video, Łzy, Stachursky, The Jet Set, Łukasz Zagrobelny, Natalia Kukulska, Ewelina Flinta, Krzysztof Respondek, Blue Cafe. Koncert poprowadzili: Krystyna Czubówna, Krzysztof Ibisz, Maciek Dowbor i Maciek Rock.

W efekcie pięciu dotychczasowych edycji programu do dzieci w całej Polsce trafiło ponad 7 milionów posiłków.

Inspiracja i aktywizacja, czyli wędka obok ryby

Założeniem organizatorów programu Podziel się Posiłkiem jest dożywianie dzieci poprzez aktywizację lokalnych organizacji i liderów - w ramach programu funkcjonuje Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!” oraz Akademia Podziel się Posiłkiem.

Nadrzędnym celem Programu Grantowego jest zachęcanie do konstruktywnego rozwiązywania problemu, jakim jest niedożywienie dzieci w lokalnych społecznościach. Do tej pory w ramach Programu Grantowego zostało nagrodzonych 106 autorskich pomysłów. W kolejnych latach program będzie się rozwijał bardziej intensywnie, aby kolejne szkoły, organizacje pozarządowe czy ośrodki kultury, które przedstawią najlepsze i najciekawsze projekty mogły otrzymać na ich realizację granty w wysokości 5000 zł każdy.

Akademia Podziel się Posiłkiem to działanie zapoczątkowane dwa lata temu, w ramach którego konsultanci Banków Żywności promują w lokalnych społecznościach sposoby walki z problemem niedożywienia dzieci oraz aktywizują przedstawicieli tych społeczności do działania. W efekcie dotychczasowych dwóch edycji, w ramach Akademii zawiązanych zostało 809 koalicji, które własnym sumptem gromadziły żywność, przygotowywały z niej posiłki i wydawały potrzebującym dzieciom.

W ramach programu, 26 i 27 września 2008, Banki Żywności przeprowadziły Zbiórkę Żywności Podziel się Posiłkiem w sklepach całej Polsce. Przyniosła rekordowe efekty: ponad 360 ton produktów spożywczych! To najwięcej ze wszystkich zbiórek organizowanych dotychczas w ramach programu. Produkty będą stopniowo przekazywane organizacjom dożywiającym dzieci w Polsce.

W warszawskich marketach do udziału w zbiórce namawiały osoby znane i lubiane. W tym roku wolontariusze Banku Żywności SOS w Warszawie otrzymali wsparcie między innymi od: Odety Moro-Figurskiej, Ilony Felicjańskiej, Teresy Lipowskiej, Stefana Friedmana, Jolanty Fajkowskiej, Agnieszki Rylik, Grażyny Wolszczak i Marty Wiśniewskiej "Mandaryny".

14 października została przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno - Oświatowy "Głos Nauczycielski" nagroda "Inicjatywa Roku" dla programu Podziel się Posiłkiem.

15 września rozpoczęła się jubileuszowa, dziesiąta edycja akcji "Podaruj Dzieciom Słońce", która organizujemy wspólnie z firma Procter&Gamble. Przez poprzednie lata udało nam się zebrać ponad 38,7 miliona złotych, które pomogły  przywrócić uśmiech na twarzach wielu dzieci. W tym roku celem akcji jest "pomoc chorym dzieciom w Twojej okolicy".

Aby wziąć udział w akcji potrzeba bardzo niewiele. Wystarczy, że kupując produkty codziennego użytku, wybierzemy te znajdujące się na półkach oznaczonych żółtym słoneczkiem, a część pieniędzy które zapłacimy za ten produkt zasili konto Fundacji Polsat - głównego, obok Procter&Gamble, organizatora akcji "Podaruj Dzieciom Słonce".

Akcja trwa do końca grudnia 2008 roku.

14 października zostało uroczyście otwarte nowe Technikum dla Niewidomych w Laskach. Fundacja POLSAT przekazała na jego budowę kwotę 2 744 000 zł.

Technikum dla Niewidomych funkcjonowało w starym prowizorycznym budynku, który miał rozwiązać przejściowe trudności lokalowe. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji budynek był w stanie ruiny. Na dodatek miał elewację wykonaną z płyt zawierających azbest, a w budynku dominował zapach stęchlizny.

W 2006 roku budynek został rozebrany łącznie z fundamentami.

Aby usunąć uciążliwy zapach wywieziona została również warstwa ziemi. Dopiero na tak przygotowanym gruncie posadowiono fundamenty szkoły. Powstał parterowy pawilon o powierzchni 800 m2.

Od nowego roku szkolnego (1.09.2008) uczniowie chodzą już do nowej szkoły. Udało się stworzyć niewidomym uczniom normalne warunki do nauki. W przyszłości jako wykształceni, dorośli ludzie będą mogli podjąć pracę zawodową.

W Technikum uczy się obecnie 52 uczniów na dwóch kierunkach zawodowych: technik informatyk oraz technik masażysta.

W nowym budynku uczniowie mają dostęp do nowocześnie wyposażonej pracowni masażu i pracowni komputerowej. Oprócz zajęć fakultatywnych objętych programem nauczania, uczniowie biorą również udział w zajęciach przygotowujących do przyszłej pracy: konwersatoriach językowych, pracowni komputerowej, pracowni masażu.

Ambasador Fundacji POLSAT

Krystyna Czubówna związała się z Fundacją POLSAT trzy lata temu i od tego czasu niezwykle aktywnie uczestniczy w jej życiu i działalności. Użycza swego głosu do większości spotów Fundacji, dzięki czemu stała się jej głosem. Prowadziła także koncerty inaugurujące kolejne edycje programu "Podziel się posiłkiem". Od października tego roku Krystyna Czubówna jeszcze aktywniej będzie wspierać działania Fundacji - będzie ją reprezentować na zewnątrz pełniąc funkcję Ambasadora Fundacji POLSAT.

Pomagamy także dzieciom z zagranicy. W październiku odbyła się operacja Temuriego - 15 letniego chłopiec z Gruzji, który  całe swoje życie spędził w całkowitej ciszy.

Stracił słuch jako niemowlę, jego rodzice zginęli gdy miał niespełna miesiąc.

Temuri mieszkał z babcią. W sierpniu podczas bombardowania w Gruzji stracili dom i trafili do obozu dla uchodźców.

W tym samym miesiącu chłopiec przyjechał na wakacje do Lublina razem z innymi  dziećmi poszkodowanymi w wyniku działań wojennych i mieszkających  w Tibilisi w obozach dla uchodźców.

Pomoc wolontariuszy, lekarzy i Fundacji POLSAT pozwoliła wykonać operację wszczepienia implantu ślimakowego w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, dzięki któremu według Profesora Henryka Skarżyńskiego "Temuri ma bardzo duże szanse aby efektywnie słyszeć."

Sam zabieg operacyjny, pobyt w klinice oraz rehabilitację zostały pokryte przez Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy.

Fundacja POLSAT przekazała 81 500 zł na zakup implantu ślimakowego.


W ramach programu Prosto do Europy przeprowadziliśmy badania przesiewowe u dzieci w wieku 6-14 lat w następujących gminach:

29 listopada w gminie Sokółka.
Partnerem programu w województwie podlaskim był Fundusz Lokalny Sokółka. Badania w Sokółce wspierał zespół Prof. Jarosława Czubaka z Kliniki Ortopedii Dziecięcej Szpitala im. Grucy z Otwocka. W Sokółce przebadaliśmy 1550 dzieci.

6 grudnia w Lubiszynie, Bogdańcu, Kłodawie, Santoku i w Deszcznie.
Partnerem programu była Fundacja „Domin” – Oddział Gorzowski. Badania w Województwie Lubuskim wspierał zespół dr Jacka Kaczmarczyka z Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego w Świebodzinie. W województwie lubuskim przebadaliśmy  2701 dzieci z 15 szkół.

W gminach: Santok, Kłodawa, Deszczno, Lubiszyn, Bogdaniec Fundacja w ramach programu Prosto do Europy stworzyła i w pełni wyposażyła pracownie rehabilitacyjne, w których prowadzona jest terapia dzieci.

Mikołajkowy Blok Reklamowy to wyjątkowa okazja, aby pomóc potrzebującym dzieciom – podopiecznym Fundacji Polsat. Wystarczyło włączyć Polsat 6 grudnia o godz. 18.45 i obejrzeć specjalnie przygotowany blok reklamowy. Wpływy obliczone zostały na podstawie wyników oglądalności.. Akcję po raz kolejny wsparł wybitny aktor Krzysztof Kowalewski.

Dzięki wyjątkowo licznej widowni, która 6 grudnia obejrzała Mikołajkowy Blok Reklamowy, udało nam się zebrać kwotę 800 704 złotych, która została przekazana na leczenie i rehabilitację dzieci - podopiecznych Fundacji POLSAT..

Gwiazdy serialu „Tylko Miłość" dla Fundacji POLSAT

6 grudnia na serwisie aukcyjnym Allegro.pl rozpoczęła się licytacja 50 bombek choinkowych z autografami Gwiazd serialu „Tylko miłość", emitowanego w czwartki o 20.00  na antenie Telewizji POLSAT. Całkowity dochód z licytacji przekazany został na rzecz Fundacji POLSAT.

W akcji udział wzięły: Małgorzata Kożuchowska, Anna Dereszowska, Urszula Grabowska, Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Marysia Łyszkowska, Maria Pakulnis, Edyta Herbuś, Ewa Ziętek, Halina Golanko, Bartek Świderski, Andrzej Andrzejewski, Tadeusz Huk, Andrzej Nejman, Andrzej Młynarczyk, Mariusz Czerkawski, Jerzy Bończyk, Lukasz Dziemidok, Żora Korolyov, Krzysztof Piechocki, Andrzej Grabowski, Marian Dziędziel, Piotr Grabowski, Wojciech Majchrzak..

Gwiazdy z programu „Gdzie jest Kłamczuch?” przekazały 27 750 zł na rzecz chorych dzieci!

Gwiazdy seriali: „Świat według Kiepskich” – Barbara Mularczyk i Renata Pałys, „ Pierwsza Miłość” Ewa Skibińska i Tomasz Lulekoraz „Sex FM” Magda Kasprzyk i Teresa Kwiatkowska wzięły udział w programie „Gdzie jest Kłamczuch?”, który emitowany jest na antenie TV4.

Otrzymane nagrody w roku 2008:

1. Odznaczenie Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie dla Małgorzaty Żak i zespołu Fundacji POLSAT "za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego".

2. Nagroda "Inicjatywa Roku" dla programu społecznego Podziel się Posiłkiem przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno - Oświatowy "Głos Nauczucielski". dla Małgorzaty Żak - za nieocenioną pomoc polskim dzieciom tytuł Ambasador Polskiej Pediatrii przyznany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne".

3. Ambasador Polskiej Pediatrii - tytuł przyznany przez Polskie Towarzystwo Pediatrii Pani Prezes Małgorzacie Żak za nieocenioną pomoc polskim dzieciom