Fundacja Polsat

2015

Dokonania 2015

 

 

 

W dziewiętnastym roku działalności Fundacji środki finansowe zostały przekazane na:

 

 • dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2360 dzieci
 • dofinansowanie 13 ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci

 

Dokładnie przekazaliśmy:

 

 • 703 976,87 zł na leczenie dla 191 dzieci,
 • 4 284 059,15 zł na rehabilitację dla 2065 dzieci,
 • 48 110,79 zł na zakup sprzętu medycznego dla 22 dzieci,
 • 205 537,36 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjny dla 82 dzieci,
 • 1 079 807,78 zł przekazaliśmy 13 ośrodkom i szpitalom, w których leczone i rehabilitowane są dzieci.

 

 

 • XVI Charytatywnym Balu Dziennikarzy dla podopiecznych Fundacji Polsat

 

Bal  odbył się 7 lutego., tradycyjnie już w Auli Dużej Politechniki Warszawskiej. Uczelnia jest partnerem strategicznym Fundacji. W Balu uczestniczyło około 1000 gości, przedstawicieli mediów, świata biznesu, polityki i kultury. Imprezę poprowadziło trio znakomitych dziennikarzy - Agata Młynarska, Kinga Rusin i Maciej Dowbor. Goście usłyszeli Ewę Bem, Mrozu i dziennikarski zespół Poparzeni Kawą Trzy. W trakcie Balu odbyła się aukcja wyjątkowych darów przekazanych Fundacji przez ludzi wielkiego serca. Dary wylicytowano łącznie za 250.500 złotych. Wkrótce  Fundacja ogłosi, jaką kwotę pieniędzy zebrała w tym roku na pomoc dzieciom. Głównym celem, na który zostanie przeznaczony dochód z tegorocznego Balu, będzie wsparcie młodych podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko" oraz  podopiecznych Fundacji Polsat i Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

 

 

 • NOWA EDYCJA POLSKICH NADZIEI OLIMPIJSKICH

 

3 marca ruszyła nowa edycja programu grantowego Polskie Nadzieje Olimpijskie. Wnioski o dofinansowanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży można było składać za pomocą wypełnionego formularza on-line do 10 kwietnia.

Droga na olimpijski szczyt jest długa i trudna. Niezwykle ważne jest, aby przez cały ten okres młodzi sportowcy otrzymywali profesjonalne wsparcie. Olimpijczycy rodzą się wtedy, gdy jako dzieci konsekwentnie rozwijają swoje niezwykłe talenty i umiejętności, a nie wtedy gdy są honorowani laurami za swoje niezwykłe osiągnięcia.

 

Sport to nie tylko medale oraz wyniki. Sport to również wspaniała lekcja współpracy w grupie, wytrwałości w dążeniu do celu, pracy nad sobą, przezwyciężania własnych ograniczeń czy stosowanie zasad fair play. Wszystkie te umiejętności pomagają młodym ludziom, uprawiającym sport, zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie, pewnie wchodzić w dorosłe życie.

 

U dzieci niepełnosprawnych sport pełni rolę szczególną. Dzięki podejmowaniu aktywności fizycznej i uprawianiu sportu, dzieci niepełnosprawne zyskują wiarę w siebie oraz samoakceptację. Aktywne uczestnictwo w sportowych wydarzeniach uczy dzieci niepełnosprawne funkcjonować w grupie rówieśniczej i pomaga angażować się w życie społeczne.

 

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wspiera finansowo organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych. Dyspozycja środków pieniężnych odbywa się poprzez Polską Fundację Olimpijską oraz Fundację POLSAT.

 

Program finansowany jest ze środków pozyskanych od sponsorów. Na realizację pilotażowej edycji wkład finansowy przekazała firma Procter & Gamble.Od pierwszej edycji  partnerem programu została również Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która aktywnie włączyła się w rozwój programu.Partnerem inicjatywy odpowiedzialnym za działania komunikacyjne programu została agencja reklamowa GREY group (WPP).

 

23 maja, podczas  17. Pikniku Olimpijskiego  została ogłoszona lista zdobywców grantów  pierwszej  edycji programu grantowego Polskie Nadzieje Olimpijskie.

 

Wyłoniono 18 nagrodzonych organizacji, w tym 4 organizacje zajmujące się zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych, a łączna suma grantów przekroczyła 900 000 zł.

 

Laureatami zostali:

 • Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk”;
 • Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa;
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „CUPRUM” Lubin;
 • Policyjny Klub Sportowy „GWARDIA” Szczytno;
 • Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”;
 • Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS”;
 • Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „POSTOMIA” Sulęcin-Kołczyn;
 • Klub Wioślarski „WISŁA”;
 • Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego  w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „POMERANIA SZCZECINEK”;
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa portowego Szczyrk;
 • Klub Sportowy „G’POWER” Gorzów;
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza (2 projekty),
 • Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”;
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego;
 • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Ab Ovo”
 • Fundację Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.nadziejeolimpijskie.pl

 

 

 • PARLAMENT NA SZCZYT DLA DZIECI

Wyprawa charytatywna parlamentarzystów zdobyła szczyt Kilimandżaro (5895 m). „Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, odpoczywamy w obozie na 4500 m. Dzisiaj schodzimy jeszcze niżej o 600 m”- poinformował 28 stycznia Tomasz Kobielski, himalaista, który prowadził grupę parlamentarzystów.

 

Beneficjentami wyprawy byli podopieczni Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, dzieci w śpiączce w klinice „Budzik” założonej przez Fundację „Akogo?”, podopieczni Fundacji „Polsat”, Fundacji „Promyk Słońca”, a także dzieci na Ukrainie i w Tanzanii, które wspiera Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Jak powiedziała senator Alicja Chybicka, inicjatorka akcji, „chore dzieci codziennie zmagają się z wieloma trudnościami. Namiastką ich wysiłku jest górska wspinaczka. Wspinając się, uświadamiamy sobie swoje słabości i staramy się iść dalej, pokonując je”.

 

Parlamentarzyści uczestniczyli w trekkingu w ramach urlopu i każdy z nich sam pokrył koszty swojego udziału w wyprawie. Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć charytatywny cel, mogą wysłać specjalnego smsa o treści "Pomagam" na nr 72 792 lub wpłacić pieniądze na nr konta: PLUS BANK S.A. o/Warszawa 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 - z dopiskiem: "Kilimandżaro". Relacja z wyprawy jest zamieszczona na senackim profilu na Facebooku.

 

Wyprawa, nad która patronat objęli marszałek Sejmu Radosław Sikorski i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, trwała do 3 lutego 2015 r.

 

 • WSPARCIE KLINIKI PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 1 WE WROCŁAWIU.

 

W kwietniu zostało otwarte we Wrocławiu Uniwersyteckie Centrum Pediatryczne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1. W nowym Centrum Pediatrycznym będzie m.in. możliwość stworzenia wspólnego dla Klinik Pediatrycznych punktu diagnostyki obrazowej a także będą lepsze warunki dla rodziców przebywających z dziećmi w szpitalu.

 

Nowopowstałe Centrum Pediatryczne jest jedyną tego typu jednostką na Dolnym Śląsku.  Dziś w jednym miejscu najmłodsi pacjenci mogą być leczeni zarówno w części szpitalnej jak i w poradniach przyklinicznych.

 

Fundacja Polsat przekazała 87 857,99 zŁ na  wyposażenie Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.

 

 • STANDADRY DLA FUNDACJI KORPORACYJNYCH

 

Przez ostatnie 3 lata Fundacja Polsat wspólnie z  45 innymi fundacjami uczestniczyła w pracach nad standardami fundacji korporacyjnych. Wynikiem tych prac jest pierwszy w Polsce  podręcznik dla osób zarządzających takimi fundacjami. Podręcznik zawiera standardy działania wraz z mechanizmem ich weryfikacji, praktyczne wskazówki, dobre przykłady i bazę wiedzy.

 

Ogłoszone 7 maja br. standardy działania fundacji korporacyjnych zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015     co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji budować wspólne zasady działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia działalności grantodawczej.

 

Podręcznik zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania przez fundacje oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu.

 

Więcej na stronie: http://www.forumdarczyncow.pl/aktualnosci,1516,ogloszenie_standardow_dzialania_fundacji_korporacyjnych

 

 • PRZEKAZALIŚMY 250 000 ZŁ NA ZAKUP NOWEGO SZTUCZNEGO PŁUCO-SERCA DLA KLINIKI KARDIOCHIRURGII W INSTYTUCIE CENTRUM ZDROWIA MATKI POLSKI W ŁODZI

 

14 maja uroczyście został przekazany aparat do krążenia pozaustrojowego (sztuczne płuco – serce) zakupiony dla Kliniki Kardiochirurgii ze środków zbiórki publicznej zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi “Mamy serce”.

 

Razem z nami do zakupu sztucznego płuco-serca przyczynili się:

 • Fundacja Lotto Milion Marzeń,
 • Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
 • Fundacja Radia Zet,
 • Fundacja Serce Dziecka
 • i organizator zbiórki Fundacja Mamy Serce.

 

Oprócz aparatu do krążenia pozaustrojowego ze środków pozyskanych ze zbiórki zakupiono: sondę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych używaną do śródoperacyjnej oceny funkcji operowanego serca, aparat do terapii nerkozastępczej Prisma-Flex, który będzie używany dla wszystkich pacjentów szpitala przez Oddział Dializoterapii.

Aparat do krążenia pozaustrojowego wraz z modułem do długoterminowego wspomagania pracy serca uzupełniły wyposażenie sal operacyjnych kardiochirurgicznego bloku operacyjnego.

 

 • POKOJE DLA MAM – PROCTER&GAMBLE I FUNDACJA POLSAT TWORZĄ PIERWSZY POKÓJ „Z DUMĄ WSPIERAMY MAMY”

Nowy projekt P&G zapewni mamom domowe warunki podczas pobytu ich dzieci w szpitalu

 

18 maja 2015r.  w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki został otwarty pokój dla mam, stworzony w ramach projektu „Z dumą wspieramy mamy”, realizowanego przez firmę P&G i Fundację Polsat. Zadaniem tego miejsca jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu, tak by mogły wspierać swoje dzieci w powrocie do zdrowia.

 

Mama jest najważniejszą osobą dla dziecka, pomaga mu pokonywać problemy, rozwijać się i realizować marzenia. Dzieli z nim również trudne momenty, takie jak choroba lub pobyt w szpitalu. To właśnie bliskość mamy zapewnia dziecku bezpieczeństwo i przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia – tłumaczy prof. Anna Piaseczna-Piotrowska z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi. Mama sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne, a jej opieka przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia – wyjaśnia.

 

Pokój dla mam od P&G i Fundacji Polsat

Jednak nie zawsze warunki w szpitalach pozwalają mamom całkowicie skupić się na opiece nad dzieckiem. Właśnie z myślą o mamach powstał pomysł stworzenia dla nich pokojów w placówkach medycznych. P&G i Fundacja Polsat chcą wspomóc mamy, tworząc w szpitalu, na oddziale, gdzie leczone jest ich dziecko, warunki, w których będą mogły zadbać o swoje podstawowe potrzeby,
a dzięki temu skupić całą uwagę na opiece nad małym pacjentem. Oprócz samego pokoju, do dyspozycji mam będą również pomieszczenia sanitarne i kuchnia, a w nich produkty P&G potrzebnew codziennym życiu takie jak: Fairy, Pantene, Always, Ariel, Pampers czy Lenor.

 

Jesteśmy dumni z tego, że możemy poprzez ten projekt poprawić jakość życia mam i ich dzieci. Misją firmy Procter & Gamble jest poprawa jakości życia konsumentów na całym świecie. W ramach współpracy z międzynarodowym ruchem olimpijskim dziękujemy mamom olimpijczyków, a za ich pośrednictwem wszystkim mamom, za trud wkładany w opiekę i wychowanie dzieci. W Polsce, poprzez projekt „Z dumą wspieramy mamy” chcemy podziękować mamom wspierając je naszymi produktami i tworząc dla nich godne warunki w sytuacji, w której ich opieka ma największe znaczenie – w szpitalu, w którym leczone są ich dzieci. Dzięki temu będą mogły spokojnie czuwać nad dzieckiem podczas jego powrotu do zdrowia – mówi Marek Kapuściński, Prezes Zarządu P&G w Europie Centralnej. W projekcie tym znaleźliśmy sojusznika, Fundację Polsat, z którą od wielu lat wspólnie realizujemy projekty, które służą polskiemu społeczeństwu – dodaje.

Fundacja Polsat od 18 lat każdego dnia realizuje swoje cele statutowe, którymi są ratowanie życia i zdrowia dzieci. Na co dzień - dofinansowujemy rehabilitację chorych dzieci. Pomagamy także szpitalom w zakupie specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu medycznego czy też przekazując środki na remont i modernizację oddziałów dziecięcych. Bardzo nas cieszy fakt, że jednym z takich oddziałów jest Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej, w którym chore dzieci będą mogły wracać do zdrowia przebywając razem ze swoją mamą – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

 

Pierwszy pokój „Z dumą wspieramy mamy” powstał w Łodzi, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, na Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej. Instytut jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce i sprawuje opiekę nad mamą oraz dzieckiem do 18 roku życia. Rocznie przyjmuje ponad 40 tysięcy pacjentów.

 

Nie sposób w kilku zdaniach wymienić wszystkich korzyści, jakie niesie za sobą pobyt matki razem z chorym dzieckiem w szpitalu – podkreśla dyrektor Instytutu prof. Maciej Banach. W ubiegłym roku
w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej przebywało razem z hospitalizowanymi maluchami około 600 mam 
- dodaje.

P&G aktywnie angażuje się w życie społeczności, w których działa. W rejonie łódzkim mamy 3 fabryki: 2 fabryki ostrzy i maszynek do golenia Gillette w Łodzi i fabrykę kosmetyków do pielęgnacji skóry Olay w Aleksandrowie Łódzkim. Jesteśmy tu obecni od wielu lat i zawsze szukamy okazji do tego, aby pomóc innym. Dlatego Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi był dla nas naturalnym wyborem – dodaje Marek Kapuściński.

 

 • FUNDACJA POLSAT OBJĘŁA PATRONATEM FORUM RODZICÓW

 

W dniach 17-23 czerwca w Poznaniu odbyło się XVII Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt."Neurorehabilitacja". W spotkaniu wzięło udział ok. 800 uczestników z całego świata, w tym lekarze fizjoterapeuci oraz eksperci zajmujący się problematyką medycyny rozwojowej. Tematyka konferencji skierowana była dla lekarzy praktyków zajmujących się leczeniem dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi wynikającymi z uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

W ramach Sympozjum 20 czerwca odbyło się także Forum dla Rodziców, które adresowane było do Rodziców, Opiekunów oraz Osób i dzieci niepełnosprawnych i miało pozwolić im zapoznać się z problemami społecznymi, zawodowymi i prawnymi przechodzenia w dorosłość osób z niepełnosprawnością funkcjonalną i intelektualną.

 

Zagadnienia, które zostały poruszone podczas Forum:

 

 • czy lęk przed szczepieniami jest uzasadniony?
 • dostępne i planowane formy wsparcia osób niepełnosprawnych
 • usamodzielnienie się osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • relacje interpersonalne, życie z osobą niepełnosprawną
 • edukacja oraz alternatywne sposoby komunikowania
 • formy wsparcia socjalnego osób niepełnosprawnych
 • życie duchowe, przygotowanie do sakramentów
 • sport, aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych
 • seksualność osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego  jest Prof. Marek Jóźwiak.

 

 • DZIENNIKARZE CZYTAJĄ DZIECIOM

 

Edukacyjne słuchowisko "Kosmyk i Flo" o niewidomym ośmiolatku i wróżce, w postaci Audiobooka jest dostępne od 1 czerwca na audioteka.pl. Zebrane pieniądze trafią do potrzebujących dzieci.

 

Studio ON zaprosiło do współpracy Joannę Racewicz (dziennikarkę, prezenterkę "Panoramy" w TVP2 i programu "Po przecinku" w TVP Info), Paulinę Sykut-Jeżynę (prezenterkę Polsatu), Bogusława Chrabotę (redaktora naczelnego Rzeczpospolitej), Tomasza Machałę (szefa naTemat.pl) oraz żywą legendę polskiego dubbingu - Tomasza Knapika i laureata telewizyjnego Wiktora - księdza Wojciecha Drozdowicza. Efektem tej współpracy jest słuchowisko dla dzieci „Kosmyk i Flo”.

 

Przedpremierowe słuchanie bajki odbyło się 31 maja o 12:30, w "Dobrym miejscu" na warszawskich Bielanach.

 

Bajka autorstwa Urszuli Kitlasz opowiada historię ośmioletniego, niewidomego chłopca o imieniu Kosmyk i wróżki Flo. Lektorom, między innymi Joannie Racewicz, przesłanie tej bajki kojarzy się z przesłaniem z „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Sama autorka bajki mówi, że to opowieść o poszukiwaniach i o tym, że nigdy nie wiadomo, co można znaleźć, dopóki nie zacznie się szukać. Bajka w swoim podstawowym założeniu ma uczyć najmłodszych tolerancji dla osób niewidomych.

 

Pieniądze ze sprzedaży słuchowiska zostaną przekazane potrzebującym dzieciom, podopiecznym Fundacji Polsat i Fundacji Spełnionych Marzeń. Sprzedaż ruszy 1 czerwca, w Dniu Dziecka. Każdy, kto kupi „Kosmyka i Flo” na stronie Audioteki, zrobi coś dobrego dla dzieci, które czekają na pomoc.

 

W dniu przedpremierowym, czyli 31 maja, dzieci i rodzice mogli spotkać się w „Dobrym miejscu” z lektorami bajki i zwiedzić studio, w którym powstało słuchowisko „Kosmyk i Flo”. Patronat medialny nad przedsięwzięciem Studia ON objęli: Super Express, Polsat News, Polskie Radio dla Dzieci oraz mamadu.pl. Współpracują przy projekcie: Rzeczpospolita, Zwierciadło, naTemat.pl. Wsparli projekt: dobremiejsce.org, lasbielanski.pl. General Property i zbudki.pl.

 

„Powinniśmy uczynić nasze dzieci widomymi na piękno świata.”

Bogusław Chrabota

 

„Piękna opowieść. Mądra, ciepła, dowcipna, wzruszająca i nieoczywista.”

Joanna Racewicz

 

„Uwielbiam bajki. Szczególnie takie, które uczą czegoś dzieci, wprowadzają je w zupełnie inny świat. Mam nadzieję, że dzieci polubią bajkę o Kosmyku i Flo.”

Paulina Sykut-Jeżyna

 

Odtwórcy ról:

Kacper Klimek jako Kosmyk, czyli ośmioletni chłopiec z kilkoma pytaniami w zanadrzu

Joanna Racewicz jako wróżka Flo, po prostu wróżka

Paulina Sykut-Jeżyna jako Mama zaprzyjaźniona z chusteczką higieniczną

Bogusław Chrabota jako Tato, który ciągle jest w pracy, więc rzadko występuje na obrazkach

ks. Wojciech Drozdowicz jako Straszny Stefan, słynny pożeracz kotów

Tomasz Machała jako Dozorca, dowód na to, że nigdy nie jest za późno

Tomasz Knapik jako ten, co wie wszystko, czyli Narrator

Role Dzieci zgarnęły Klara, Gabrysia, Igor, Jurek i Jaś, czyli dzień jak co dzień

 

 • ODDZIAŁ NEONATOLOGII NA STARYNKIEWICZA

Fundacja Polsat przekazała 150 000 zł na remont i modernizację Oddziału Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Remont odbył sie w okresie 1-15 sierpnia. 

 

Kierownikiem Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii jest Prof. Mirosław Wielgoś.

 

Profesor jest uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie konfliktu serologicznego – prowadzi od wielu lat Ośrodek Konfliktu Serologicznego, świadczący usługi dla pacjentek z całej Polski. Przyczynił się też do wprowadzenia w naszym kraju nowych technik z zakresu terapii wewnątrzmacicznej płodu – zespół pod jego kierunkiem w 2014 roku jako pierwszy w Polsce wykonał procedurę FETO (założenie balonu do tchawicy płodu z wrodzoną przepukliną przeponową). Wcześniej rodzice z dziećmi jeżdzili za granicę.

 

 • SUKCES 12 EDYCJI MIKOŁAJKOWEGO BLOKU REKLAMOWEGO

 

Charytatywny MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY nadany 6 grudnia o godzinie 18:45 przyciągnął przed telewizory 41.7% widzów w grupie 16-49*. Dzięki tak licznej widowni, która obejrzała MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY, według wstępnych oszacowań udało nam się zebrać kwotę 1.567.572,70 złotych, czyli o 67 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku! To wielki sukces akcji przeprowadzonej przez Telewizję Polsat i Polsat Media. Cała kwota zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację dzieci - podopiecznych Fundacji POLSAT. W tym roku już po raz kolejny MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY można było obejrzeć także w Internecie dzięki telewizji internetowej Ipla, na stronie www.ipla.tv, w aplikacjach IPLA na komputery, tablety oraz smartfony oraz na wybranych telewizorach Smart TV.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, które zdecydowały się w tym roku wesprzeć naszą akcję! Szczególne podziękowania należą się firmom:

NIVEA Polska Sp. z o.o., GRUPA LOTOS S.A., Cyfrowy Polsat S.A., Unilever Polska S.A., Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o., Coca Cola Services, JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA, Agros Nova Brands Sp. z o.o., Electronic Arts Polska Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Grupa Allegro Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., The Walt Disney Company (Polska) Sp z o.o., Tesco Polska Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.,

 

Jesteśmy niezwykle wzruszeni, że aż tyle osób razem z nami zasiadło przed telewizorami, by pomóc naszym podopiecznym. Bardzo dziękujemy darczyńcom – firmom, które wykupiły reklamy w tym wyjątkowym bloku oraz wszystkim naszych widzom – każdy z nas był tego dnia Świętym Mikołajem! – komentuje wyniki Mikołajkowego Bloku Reklamowego Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji POLSAT.

 

Po raz kolejny Mikołaja (Krzysztofa Kowalewskiego) wspomogli dziennikarze redakcji Wydarzeń, Polsat News i Polsat Sport: Dorota Gawryluk, Agnieszka Mosór, Ewa Gajewska, Robert Gusta, Mateusz Borek i Jarosław Gugała.

 

Dotychczasowe dwanaście edycji kampanii Mikołajkowego Bloku Reklamowego przyniosło wsparcie dla podopiecznych Fundacji POLSAT w wysokości ponad 15 000 000 zł! Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację dzieci.

 

 • KOLĘDOWANIE Z FUNDACJĄ POLSAT NA ANTENIE TELEWIZJI POLSAT I POLSAT NEWS

 

W Wigilię w Telewizji Polsat świąteczny nastrój zapanował już od rana. W radosną atmosferę oczekiwania wprowadził widzów program  „Kolędowanie z Fundacją POLSAT”. W trakcie spotkania zaproszeni goście przedstawili efekty działań i osiągnięcia Fundacji POLSAT w roku 2015.

 

Przygotowania do świąt to magiczny czas, kiedy pomimo domowej krzątaniny przed wigilijną kolacją wszyscy chcemy dawać i dzielić się tym co najlepsze i cieszyć się obecnością bliskich. Program "Kolędowanie z Fundacją POLSAT" był okazją do wyciszenia się, zatrzymania i zastanowienia nad tym co naprawdę ważne. Nastrój świątecznego kolędowania zapewniła Anna Wyszkoni prezentując tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach ze swojej ostatniej płyty "Kolędy Wielkie”, oraz wychowankowie Autorskiej Szkoły Musicalowej.

 

To świąteczne spotkanie było okazją do przedstawienia działań i osiągnięć fundacji w 2015 roku m.in. zakupu nowego sztucznego płuco-serca dla Kliniki Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wyremontowania i modernizacji Oddziału Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, projektu „Pokoje dla mam" realizowanego razem z firmą Procter & Gamble, a także wspólnej inicjatywy PKOL, Telewizji Polsat i Procter & Gamble - „Polskie Nadzieje Olimpijskie”. O wszystkich projektach, w które angażuje się Fundacja POLSAT opowiedzą: Prezes Fundacji Krystyna Aldridge-Holc, Monika Zalewska (Polsat News i Wydarzenia), Dorota Gawryluk (Wydarzenia), prof. Mirosław Wielgoś, prof. Jacek Moll i prof. Jadwiga Moll, trener Tarnowskiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych START – Bogusław Szczepański oraz Małgorzata Mejer (Procter & Gamble).

„Kolędowanie z Fundacją POLSAT” poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Bartosz Kwiatek.