Fundacja Polsat

1997

Dokonania 1997

 

W pierwszym roku działalności środki finansowe w wysokości  3 760 354,22 zł zostały przeznaczone na:

  • dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 44 dzieci
  • dofinansowanie i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 29 szpitali i ośrodków medycznych
Lista szpitali, które Fundacja Polsat wsparła w 1997

1.   FUNDACJA IM. BRATA  ALBERTA W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
2.   PRZEDSZKOLE NR 77 DLA DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM W GDAŃSKU
3.   UZDROWISKO BUSKO - SOLEC W BUSKU ZDROJU 
4.   INSTYTUT „ POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA „ W WARSZAWIE
5.   POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W WOŁOMINIE 
6.   SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W ZALUTYNIU 
7.   SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 100 W WARSZAWIE 
8.   KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W LUBLINIE (wyposażenie sali rehabilitacyjnej)
9.   SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 
10. POLKOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI (zakup sprzętu rehabilitacyjnego)
11. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM 
12. CENTRUM REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM, STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA W MIKOSZEWIE 
13. SZKOŁA SPECJALNA W PRUSZKOWIE (szczepionki wątrobowe typu B)
14. SZKOŁA PODSTAWOWA W SANATORIUM REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W KAMIEŃCU  (zakup sprzętu rehabilitacyjnego) 
15. PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11 W LUBLINIE 
16. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W KRAKOWIE 
17. SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W GLIWICACH 
18. STOWARZYSZENIE RODZICÓW I DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ W KRAKOWIE (KORONOWO) 
19. OŚRODEK REHABILITACYJNO - OŚWIATOWY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KATOWICACH 
20. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W OPALENICY 
21. SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 4 W BOGUMIŁKU 
22. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W ŁODYGOWICACH 
23. „LATAJĄCA AKADEMIA” Z WARSZAWY  (przystosowanie lokalu do pracy z dziećmi specjalnej toski).
24. HIPOTERAPEUTYCZNE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, WOLICY 23, BUSKO ZDRÓJ 
25. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 327 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W WARSZAWIE  (ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO)
26. SANATORIUM REHABILITACYJNE NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ W ZBROSŁAWICACH 
27. TEATR KANDYT ( FINANSOWANIE SPEKTAKLI TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO) 
28. UZDROWISKO POŁCZYN - ZDRÓJ 
29. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, NOWE BIELICE


 
KWOTA PRZEKAZANA RAZEM: 607.935.99 PLN


  • pomoc powodzianom:
    • dotacje gotówkowe dla szpitali, szkół, przedszkoli, Domów Samotnej Matki - 2 400 000 zł
    • pomoc rzeczowa (żywność, leki, woda,środki czystości, koce oraz ubrania) o wartości 3 mln. zł
    • sfinansowanie budowy 5 domów jednorodzinnych dla najbiedniejszych rodzin.
  • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnozowania i leczenia retinopatii u niemowląt dla 31 szpitali (Koordynacjamerytoryczna prof. Marek Prost) 
Lista placówek medycznych wyposażonych przez Fundację Polsat w specjalistyczny sprzęt medyczny
 
1.    Centrum Zdrowia Dziecka - Oddział immunologiczny - (zakup pompy strzykawkowej)
2.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworku 
3.    TPD - Praga Północ z Warszawy 
4.    TPD - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z Wałbrzycha  
5.    Dziecięcy Szpital Kliniczny z Lublina 
6.    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku 
7.    Przedszkole w Kazimierzu Dolnym 
8.    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Miechowa 
9.    Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 
10.  Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci 
11.  Centrum Zdrowia Dzeicka - Oddział Intensywnej Terapii
12.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Okulistyczna w Kostrzyniu 
13.  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie 
14.  Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Tacy Sami” z Krakowa 
15.  Specjalne Koło TPD „TAK” z Wrocławia 
16.  Przedszkole Publiczne nr 7 w Brzegu 
17.  Stowarzyszenie Dzieci z Chorobami Krwi 
18.  Oddział Laryngologii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze 
19.  Szkoła Podstawowa Specjalna w Nidzicy 
20.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie 
21.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie 
22.  Urząd Miasta i Gminy w Łazach 
23.  Teatr Kandyd
24.  Akademia Medyczna w Warszawie 
25.  Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski z Suwałk 
26.  Przedszkole Specjalne nr 53 z Opola 
27.  Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową z Warszawy 
28.  Krajowe Towarzystwo Autyzmu z Kielc 
29.   Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Gryfic 
30.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Święciechowie 
31.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Warszawy 
32.  Stowarzyszenie Przyjaciół i Dzieci Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne z Warszawy 
33.  Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Strzelcach Opolskich 
34.  Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie Pomocy Osób Niepełnosprawnych z Buska Zdroju 
35.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach
36.  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy 
37.  Kluczborskie Stowarzyszenie Pomocy Sprawnym Inaczej 
38.  Pracownia Antropologii Klinicznej, Klinika Endokrynologiczna przy CZD z Warszawy 
39.  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc z Warszawy 
40.  Zabrzańskie Towarzystwo Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski  
41.  Hospicjum Świętego Krzyża z Warszawy 
42.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przeradowie 
43.  Stowarzyszenie „Po pierwsze rodzina” z Warszawy 
44.  Pogotowie Interwencji Społ. Dla Towarzystwa Interwencji Społecznej w Nysie
45.  Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA” z Chełma 
46.  Centrum Zdrowia Dziecka
47.  Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku 
48.  Dom Dziecka z Ełku 
49.  Oddział Noworodkowy Szpitala w Limanowej 
50.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z Sosnowca 
51.  Państwowy Szpital Kliniczny w Łodzi 
52.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
53.  Fundacja Rozwoju Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Pomóż Mi” z Olsztyna 
54.  CZD - Budowa bloku operacyjnego i pooperacyjnego 
55.  Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS z W-wy