Fundacja Polsat

2016

ROK 2016

 

W dwudziestym roku działalności Fundacji środki finansowe zostały przekazane na:

 

 • dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2412  dzieci
 • dofinansowanie 9 ośrodków, w których leczone i rehabilitowane są dzieci

 

Środki finansowe zostały przekazane do ośrodków na:

 

 • remont pomieszczeń (budynek E) dla Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • wyposażenie meblowe i medyczne dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 • zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych Fundacji „Bezpieczna Przystań” z Marcinkowic
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Opalenicy
 • dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym podopiecznych Fundacji „Pokonać ciszę” z Warszawy
 • dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Franciszkanki z Ludwikowic
 • zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy z Koła
 • dofinansowanie działalności Hospicjum przy Fundacji „Pomorze Dzieciom” z Gdańska
 • dofinansowanie rehabilitacji podopiecznych w Bieszczadzkim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”

 

Dokładnie przekazaliśmy:

 

 • 599 805,16 zł na leczenie dla 230 dzieci,
 • 4 609 052,27  zł na rehabilitację dla 1977 dzieci,
 • 259 327,86 zł na zakup sprzętu medycznego dla 76 dzieci,
 • 371 990,63 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjny dla 129 dzieci,
 • 1 686 108,42 przekazaliśmy 9 ośrodkom i szpitalom, w których leczone i rehabilitowane są dzieci

 

DZIECIĘCE CENTRUM TRANSPLANTACJI

 

23 marca 2016 roku w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zostało uroczyście otwarte Dziecięce Centrum Transplantacji. Na wyposażenie tego Centrum Fundacja POLSAT przekazała 548 845,02 zł.

 

Centrum Zdrowia Dziecka stało się jedynym dziecięcym i jednym z wiodących ośrodków transplantacyjnych w Polsce oraz jednym z  największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na świecie z dorobkiem niemal 1600 wykonanych transplantacji nerek, wątroby, jelita i serca, wykonującym między 70 a 90 przeszczepień narządów rocznie.

 

Dziecięce Centrum Transplantacji obejmie kompleksową opieką wszystkie dzieci zakwalifikowane do lub po przebytym przeszczepieniu narządu bez podziału na oddziały o wąskiej specjalności, natomiast  personel wielospecjalistyczny zapewni diagnostykę i leczenie o odpowiednim standardzie. Kompleksowa opieka transplantacyjna w nowym Dziecięcym Centrum Transplantacji  odbywać się będzie dzięki zlokalizowaniu w jednym miejscu oddziału klinicznego transplantacji narządów u dzieci, wydzielonego oddziału intensywnej terapii transplantacyjnej oraz poradni hepatologiczno-transplantacyjnej z personelem chirurgiczno – pediatryczno - anestezjologicznym oraz wyposażeniem sprzętowym i logistyczno-organizacyjnym dedykowanym pacjentom i działalności transplantacyjnej

 

Otwarcie Dziecięcego Centrum Transplantacji pozwoli nie tylko na poprawę warunków leczenia, ale umożliwi dalszą poprawę wyników transplantacji u dzieci oraz stopniowe wdrażanie rzadkich procedur transplantacyjnych jakimi są przeszczepienia jelita, przeszczepienia płuc oraz przeszczepy wielonarządowe.

Od początku swojej działalności Dziecięce Centrum Transplantacji prowadzić będzie działalność szkoleniową w zakresie transplantologii u dzieci dla lekarzy z kraju ale również międzynarodową, np. kursy i indywidualne szkolenia personelu lekarskiego i innego medycznego z krajów, z których przeszczepiane są  w naszym Instytucie dzieci.

 

PROGRAM „POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE”

5 kwietnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące II edycję programu Polskie Nadzieje Olimpijskie. Celem akcji jest udzielanie wsparcia organizacjom i instytucjom organizującym zajęcia sportowe dla dzieci i  młodzieży uprawiających sporty olimpijskie, a także rozpowszechniających aktywność sportową wśród dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Organizatorami programu są Polski Komitet Olimpijski, firma Procter & Gamble, Telewizja Polsat oraz agencja Grey Group. Ambasadorem programu został Robert Korzeniowski.

 

Aktywność sportowa ma pozytywny wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny oraz społeczny dziecka. Sport nie tylko rozwija fizycznie, ale także uczy funkcjonowania w grupie rówieśniczej – a co za tym idzie w społeczeństwie. Pomaga przezwyciężać ograniczenia fizyczne i psychiczne, co jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” ma na celu wspieranie młodych poprzez sport – zarówno z myślą o ich osobistych sukcesach i spełnieniu marzeń, jak i wyłanianiu talentów, mogących w przyszłości reprezentować Polskę na zawodach sportowych.

 

Program „Polskie Nadzieje Olimpijskie” wspiera finansowo organizacje i zrzeszenia sportowe, szkoły sportowe, organizacje pozarządowe zapewniające możliwość uprawiania sportu wyczynowego, jak również podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych dla dzieci chorych lub niepełnosprawnych, a także realizacją programów wyrównujących różnice między sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

Dyspozycja środków pieniężnych odbywa się poprzez Polską Fundację Olimpijską (dzieci zdrowe) oraz Fundację Polsat (dzieci chore i niepełnosprawne). Program finansowany jest z środków pozyskanych od sponsorów. Wnioski o granty w II edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie można było składać do 30 kwietnia 2016.

 

11 czerwca 2016 roku, podczas 18. Pikniku Olimpijskiego została ogłoszona lista zdobywców grantów drugiej edycji programu grantowego Polskie Nadzieje Olimpijskie.


Wyłoniono 22 nagrodzone organizacje, w tym 5 organizacji zajmujących się zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych, a łączna suma grantów wyniosła prawie 890 000 zł.

W tegorocznej edycji Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie w ramach I Filaru: Sport Dzieci i Młodzieży, granty otrzymały:

 

 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
 • Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu
 • Powiatowy Zespół Placówek – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk
 • Uczniowski Klub Sportowy "LA BASKET" w Warszawie
 • Uczniowski Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy „HEROS” w Czarnym Borze
 • Uczniowski Klub Sportowy „UKS-190” w Łodzi
 • Klub Sportowy „Spójnia” w Warszawie
 • Niepubliczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku Związku Piłki Ręcznej w Polsce
 • Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „POMERANIA” w Szczecinku
 • Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie
 • Klub Sportów Wodnych i Rowerowych „PEGAZ” we Wrocławiu
 • Atletyczny Klub Sportowy
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „CUPRUM” Lubin
 • Policyjny Klub Sportowy „GWARDIA” Szczytno
 • Klub Sportowy „G’POWER” Gorzów
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA” w Warszawie
 • Ludowy Klub Sportowy „HILLTOP” Wiśniowa-Osieczany

 

 

W ramach II Filaru: Upowszechnianie Sportu dla Dzieci i Młodzieży Chorej lub Niepełnosprawnej, granty otrzymały:

 

 • Fundacja Akademia Integracji - „Praca, Edukacja, Sport” w Warszawie
 • Uczniowski Klub Sportowy „Salwator” Kraków
 • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start” w Tarnowie
 • Uczniowski Klub Sportowy „OKEJ” Lublin
 • UKS „Gladiator” Przemyśl

 

więcej na stronie www.nadziejeolimpijskie.pl

 

ROZBUDOWANA KLINIKA NEONATOLOGII, PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA I NOWY POKÓJ „Z DUMĄ WSPIERAMY MAMY” W INSTYTUCIE POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

 

19.04.2016 r. – W jednym z największych szpitali pediatrycznych w Polsce, Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, rozpoczął się nowy etap rozwoju Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Po najnowszej modernizacji i rozbudowie, wykonanych dzięki Fundacji Polsat, w 2016 roku Klinika stanie się największym tego typu ośrodkiem w Polsce. Dodatkowo na terenie Oddziału otwarty został bezpłatny pokój dla mam, stworzony w ramach wspólnego projektu firmy Procter & Gamble oraz Fundacji Polsat „Z dumą wspieramy Mamy”. Jego celem jest zapewnienie mamom domowych warunków podczas pobytu ich dzieci w szpitalu. W swoim nowym kształcie Klinika może przyjąć rocznie do 3500 dzieci, zapewniając jednocześnie ich mamom warunki mieszkania, które pozwolą im w pełni koncentrować się na wspieraniu dzieci w procesie leczenia i powrotu do zdrowia.

 

Dzięki wieloletniemu wsparciu Fundacji Polsat, Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w warszawskim Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” stała się nie tylko największą kliniką, funkcjonującą w obrębie szpitala, ale także największą tego typu kliniką w Polsce.

 

Klinika wybudowana została w 2006 roku przez Fundację Polsat. W ramach tegorocznych inwestycji, na przeznaczonym na ten cel pierwszym piętrze, powstała nowa część Kliniki, z łącznie 57 stanowiskami , w tym 18 stanowiskami intensywnej terapii, gabinetami lekarskimi i specjalnym pokojem, w którym będą mogły odbywać się konsultacje i narady z rodzicami, lekarzami  i rehabilitantami, przed wypisywaniem dzieci ze szpitala. Po rozbudowie i renowacji Kliniki możliwe będzie przyjęcie, diagnozowanie i leczenie wielospecjalistyczne blisko 3500 najciężej chorych noworodków z całego kraju rocznie.

 

 „Ratowanie zdrowia i życia dzieci są naszym najważniejszym celem już od prawie 20 lat, kiedy to wspólnie z Instytutem „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” stworzyliśmy tę Klinikę. Każdego dnia staramy się pomagać najmłodszym, rodzicom i całemu środowisku medycznemu, stwarzając odpowiednie warunki do hospitalizacji i rehabilitacji dzieci. Wieloletnie wsparcie Fundacji Polsat dla Kliniki, jej sukcesywna rozbudowa i modernizacja, to element większej całości. W tym roku największą i najbardziej naglącą potrzebą Kliniki okazało się powiększenie jej o dodatkowe piętro, dzięki czemu powstało m.in. więcej miejsc opieki pośredniej dla noworodków. Cały czas wspieramy także Klinikę pod kątem środków na zakup specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu” – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

 

Jednocześnie, w ramach globalnej kampanii „Dziękuję Ci Mamo”, firma Procter & Gamble zainicjowała projekt bezpłatnych pokojów socjalno-hotelowych dla mam w polskich szpitalach. Na stworzoną w szpitalu przestrzeń „Z dumą wspieramy Mamy” składają się: pokój z 17-oma łóżkami, toaleta, łazienka z prysznicem, wyposażona w m.in. pralki i suszarki ufundowane przez markę BEKO, a także aneks kuchenny połączony z jadalnią. Do dyspozycji mam będą również uzupełniane na bieżąco produkty P&G, potrzebne w życiu codziennym, takie jak m.in.: płyn do mycia naczyń Fairy, szampony i odżywki Pantene, pasty do zębów Blend-a-med, podpaski Always, a także produkty do prania Ariel oraz Lenor.

 

 „Już na etapie planowania rozbudowy, niezwykle ważne było, by w nowej części Kliniki znalazły się pokoje dla mam, aby były integralną częścią oddziału. Taka swobodna przestrzeń socjalna dla mam jest niezwykle istotna, zwłaszcza w sytuacji hospitalizacji noworodków, dla których stały kontakt z matką, jej pokarm, dotyk i obecność, są niezbędne do szybkiego powrotu do zdrowia. Warto także zaznaczyć, że dla młodych mam konieczność rozłąki z nowo narodzonym dzieckiem byłaby niezwykle dotkliwa, czemu na wszelkie sposoby staramy się przeciwdziałać” – dodaje prof. Anna Dobrzańska, Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

„Stworzenie w szpitalu, na oddziale, gdzie leczone są dzieci, warunków, w których mamy będą mogły zadbać o swoje podstawowe potrzeby, to wsparcie, które pozwala rodzicom skupić całą swoją uwagę na tym co najważniejsze – opiece nad małym pacjentem. Ten projekt w realny sposób poprawia jakość życia mam i ich dzieci, co jest częścią globalnej misji Procter & Gamble. „Z dumą wspieramy Mamy” to akcja, poprzez którą chcemy podziękować polskim mamom, wspierając je naszymi produktami i tworząc dla nich godne warunki w sytuacji, w której ich opieka ma największe znaczenie” – mówi Marek Kapuściński, Prezes Zarządu P&G w Polsce.

 

Inicjatywa Fundacji Polsat związana z budową, remontem i modernizacją Kliniki zbiegła się z projektem „Z dumą wspieramy Mamy”, co pozwoliło na stworzenie miejsca dla mam w warszawskim Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Łączny koszt inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją Kliniki oraz stworzeniem pokoju dla mam wyniósł ponad milion złotych.

 

WYJĄTKOWA AUKCJA POLSAT SPORT I FUNDACJI POLSAT

W dniach 6-12.10.2016 zorganizowana została aukcja wyjątkowych rzeczy sportowych – każdy mógł wylicytować:

 • Koszulki Reprezentacji Polski w piłce nożnej z autografami zawodników
 • Koszulkę meczową Legii Warszawa z autografami zawodników
 • Oficjalną piłkę meczową UEFA Euro 2016 z autografem Roberta Lewandowskiego
 • Piłki z autografami Zbigniewa Bońska i Adama Nawałki

Cały dochód z aukcji Polsat Sport i Fundacji Polsat przeznaczony został  na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.

13 MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY


Ponad 6 milionów widzów obejrzało 13. Mikołajkowy Blok Reklamowy! Ponad 1,2  miliona złotych zebranych dla chorych dzieci, podopiecznych Fundacji POLSAT.

Charytatywny MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY nadawany 6 grudnia o godzinie 18:45 obejrzało średnio 6 073 564 widzów co przełożyło się na 31,6% udziałów w grupie 4+ oraz 36,5% w grupie 16-49*. Dzięki tak licznej widowni, która obejrzała MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY, według wstępnych oszacowań zebrano kwotę 1.247.662,28 złotych.

To wielki sukces akcji przeprowadzonej przez Telewizję Polsat i Polsat Media. Cała kwota zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację dzieci - podopiecznych Fundacji POLSAT. W tym roku już po raz kolejny MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY można było obejrzeć także w Internecie dzięki telewizji internetowej Ipla, na stronie www.ipla.tv, w aplikacjach IPLA na komputery, tablety oraz smartfony oraz na wybranych telewizorach Smart TV.

 

Wpływy z Mikołajkowego Bloku Reklamowego obliczone na podstawie wyników oglądalności przekazane zostaną w całości na leczenie i rehabilitację chorych dzieci.

 

Dziękujemy wszystkim firmom, które zdecydowały się wesprzeć naszą coroczną akcję! Szczególne podziękowania kierujemy do firm:

Alior Bank S.A., Coca Cola Services Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A., Electronic Arts Polska Sp. z o.o., Grupa Allegro Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja, LOTTE Wedel Sp. z o.o., mBank S.A., McDonalds Polska Sp. z o.o., Neoidea Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., NIVEA Polska Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o., Tesco Polska Sp. z o.o., THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SP. Z O. O., Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 

Jesteśmy niezwykle wzruszeni, że aż tyle osób razem z nami zasiadło przed telewizorami, by pomóc naszym podopiecznym. Bardzo dziękujemy darczyńcom – firmom, które wykupiły reklamy w tym wyjątkowym bloku oraz wszystkim naszych widzom – każdy z nas był tego dnia Świętym Mikołajem! Ten prosty gest miał wielką moc – powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

W ciągu dotychczasowych trzynastu edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego udało się zebrać ponad 16,3 miliona złotych. Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację. Po raz kolejny Świętego Mikołaja, w którego wcielił się aktor Krzysztof Kowalewski, wspomogli dziennikarze redakcji Wydarzeń, Polsat News i Polsat Sport. W tym roku byli to: Dorota Gawryluk, Monika Zalewska, Beata Cholewińska, Karolina Szostak, Jarosław Gugała, Dariusz Ociepa oraz Bartosz Kwiatek.

Od 19 listopada Telewizja Polsat oraz stacje z Grupy Polsat w specjalnie przygotowanych ogłoszeniach zapraszały widzów do oglądania Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Dodatkowo zapowiedzi  emitowano w telewizji internetowej ipla, w radiu MUZO.FM  oraz w telewizji wewnątrzsklepowej PRN Polska. Kampania została zrealizowana przez Telewizję POLSAT, reżyserem spotów był Mariusz Palej, a producentem Krzysztof Hansz.

* dane według Nielsen Audience Measurement

 

 

 

 

WPROWADZENIE DO POLSKI NOWOCZESNEJ METODY LECZENIA W ŁONIE MATKI DOTYCZĄCEJ ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA.

ZABIEGI BĘDĄ WYKONYWANE W I KATEDRZE I KLINICE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

Fundacja objęła patronatem wprowadzenie nowoczesnej metody zabiegów wewnątrzmacicznych dotyczących rozszczepu kręgosłupa- jest to wada, która pojawia się na bardzo wczesnym etapie rozwoju płodu - zwykle przed 5 tygodniem ciąży.

Dzięki ogromnemu postępowi medycyny perinatalnej na całym świecie rozszczep kręgosłupa jest obecnie rozpoznawany najczęściej już w życiu płodowym w czasie rutynowego badania ultrasonograficznego wykonywanego w 20-22 tygodniu ciąży.

 

W Polsce nie ma obecnie możliwości wykonywania takich operacji metodą fetoskopową.

I Klinika Położnictwa i Ginekologii przy współpracy z Profesorem Thomasem Kohlem ze Szpitala Uniwersyteckiego w Giessen zainicjowała projekt mający polegać na wdrożeniu fetoskopowych operacji rozszczepu kręgosłupa w Polsce.

Fundacja Polsat sfinansuje zakup sprzętu oraz wydatki związane z implementacją procedury.

 

WIELKA DRAKA DLA DZIECIAKA

 

Wielka Draka dla Dzieciaka’ to największa akcja charytatywna organizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.. Studentów  - młodych ludzi, którzy pragną poświęcić swój czas i poprzez organizację różnorodnych wydarzeń zbierają pieniądze dla osób potrzebujących.

 

W tym roku odbyła się już XI edycja tego projektu. Studenci zbierali środki finansowe na leczenie i rehabilitację dla 4 letniej Neli, 3 letniego Mateusza i 18 letniego Konrada- podopiecznych Fundacji Polsat.

Podczas trwania projektu odbyły się tradycyjne już eventy, czyli Studenckie Odcinki Kabaretowe, Szał Baj Najt - impreza przebierana, Jasełka,  Bal Charytatywny, oraz w tym roku wyjątkowo Koncert Charytatywny.

Wszystkie zebrane środki w  całości zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Nikoli, Mateusza i Konrada.