Fundacja Polsat

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka jest ośrodkiem, gdzie wykonywane są najcięższe, najbardziej skomplikowane operacje u dzieci. Ze względu na stopień trudności trwają one często kilka godzin i w tym czasie sala operacyjne jest zablokowana. Powoduje to, że inne dzieci muszą czekać tygodniami w kolejkach na operację. Zdarza się, że niektórym takiej operacji nie udaje się doczekać.

1998/2000 - wybudowanie czterokondygnacyjnego budynku w Centrum Zdrowia Dziecka, w którym stworzono Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnię Chirurgiczną oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej (koordynacja merytoryczna prof. Paweł Januszewicz)

 

Centrum Zdrowia Dziecka jest ośrodkiem, gdzie wykonywane są najcięższe, najbardziej skomplikowane operacje u dzieci.  Ze względu na stopień trudności trwają one często kilka godzin i w tym czasie sala operacyjne jest zablokowana. Powoduje to, że inne dzieci muszą czekać tygodniami w kolejkach na operację. Zdarza się, że niektórym takiej operacji nie udaje się doczekać.

 

Centrum Zdrowia Dziecka posiada Blok Operacyjny składający się z  pięciu sal  oraz Blok Pooperacyjny, w którym znajduje się  jedenaście stanowisk intensywnej terapii pooperacyjnej. Służą one nieustannie pięciu pracującym  Klinikom Chirurgicznym. Mimo, że baza ta jest wykorzystana w maksymalnym stopniu, to, niestety, nie zaspokaja ona potrzeb. 

 

Fundacja Polsat zaangażowała się w poprawę tej sytuacji. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji i wybudowaniu Bloku Pooperacyjnego, liczba operacji w Centrum Zdrowia Dziecka zwiększyła się o 100%.

 

Cała inwestycja została zakończona w 2000 roku.