Fundacja Polsat

Klinika Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci A.M. we Wrocławiu

1999 - stworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze i Klinice Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci A.M. we Wrocławiu (konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Janina Bogusławska – Jaworska)

1999 - stworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze i Klinice Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci A.M. we Wrocławiu (konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. n. med. Janina Bogusławska – Jaworska)

 

Transplantacja szpiku jest istotnym elementem leczenia dziecięcych niedokrwistości aplastycznych, niewydolności immunologicznych, wielu wrodzonych chorób metabolicznych oraz nowotworów. Przy obecnym stanie wiedzy i możliwości - terapia genowa znajduje coraz szersze zastosowanie kliniczne. Pozwala ona na modyfikację przeszczepianych komórek i poprawę błędów genetycznych. Ta technika umożliwia również wytwarzanie specyficznych szczepionek i wzmocnienie naturalnej obrony przeciwnowotworowej. Dla wielu dzieci jest to jedyna nadzieja na wyleczenie. Koszta wdrożenia terapii genowej są wysokie i przekraczają możliwości finansowe szpitali. Stworzenie nowego oddziału z sześcioma stanowiskami przeszczepowymi pozwala polskim lekarzom współuczestniczyć w pracach wiodących ośrodków europejskich i umożliwia zastosowanie tej nowej metody leczenia u pacjentów.

 

Pierwszy zabieg w wyżej wymienionym oddziale odbył się 15 grudnia 2000r.