Fundacja Polsat

Klinika Hematologii w Lublinie

W Polsce pierwszego przeszczepu szpiku kostnego dokonano w 1984 roku. Do roku 1998 istniało tylko 6 stanowisk do przeprowadzania tego typu operacji. Potrzeby szacuje się na 20 stanowisk. Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie jest jedynym w całym regionie środkowo-wschodnim ośrodkiem leczącym dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi.

1998 - stworzenie Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie (koordynacja merytoryczna prof. Jerzy Kowalczyk)

 

W Polsce pierwszego przeszczepu szpiku kostnego dokonano w 1984 roku. Do roku 1998 istniało tylko 6 stanowisk do przeprowadzania tego typu operacji.  Potrzeby szacuje się  na 20 stanowisk.  Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie jest jedynym w całym regionie środkowo-wschodnim ośrodkiem leczącym dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi. Obecnie dysponuje warunkami, wyposażeniem i wyspecjalizowaną kadrą medyczną umożliwiającą stosowanie najlepszych aktualnie metod leczenia. Klinika w niczym nie ustępuje wysoko rozwiniętym ośrodkom europejskim. Dzięki Fundacji Polsat  w klinice w Lublinie został uruchomiony Oddział Przeszczepu Szpiku Kostnego wyposażony w 4 stanowiska do wykonywanie tego typu operacji. Pozwoliło to o 30% zwiększyć ilość szystkich wykonywanych w Polsce operacji przeszczepiania szpiku w skali rocznej.

 

Otwarcie Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie odbyło się 16 czerwca 1998 roku.